Admissió al Postgrau i Màster en Direcció
IMG_MasterDirecció 01.04.2019 Formació  -  Obert el període d'admissió del Postgrau i Màster en direcció de centres per a la innovació. 
Des de l'1 d'abril, roman obert el període d'Admissió al Postgrau i al Màster de Direcció de centres per a la innovació educativa, coordinat pel Dr. Joaquín Gairín i la Dra. Carme Armengol, i impartit per diversos professors i professores del Departament de Pedagogia Aplicada. 

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereix plantejaments i estratègies globals així com processos de gestió de qualitat que fomentin la participació i la col·laboració. Intervenir eficaçment en aquests processos i, sobretot, dirigir-los de manera adequada, implica una formació i una capacitació especialitzades.
Així ho estableix també el Decret 155/2010 de 2 de novembre, que desenvolupa l’articulat de la Llei d’Educació de Catalunya, on s’exigeix la formació inicial i permanent de les direccions dels centres públics de Catalunya.

El Postgrau i el Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa, desenvolupat per l’Equip de Desenvolupament Organitzacional del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i homologats pel Departament d’Ensenyament per l’exercici de la funció directiva (Art. 27.2 Decret 155/2010 de 2 de novembre), tracta de donar resposta a les necessitats formatives dels professionals de l’educació en el camp de la innovació i la qualitat educativa, responent també als requeriments imposats per la normativa catalana.

El Postgrau i el Màster són resultat d’anys d’experiència en el desenvolupament de projectes de formació directiva d’àmbit local i internacional, en modalitats semipresencials i virtuals, amb metodologies noves, tots dirigits a proporcionar els coneixements i desenvolupar les competències associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives, tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal.

Creiem que aquest programa formatiu pot resultar d’interès pels professionals de l’àmbit educatiu, per la qual cosa esperem que ens pugui ajudar en la seva difusió (veure tríptic).

Per més informació:
Postgrau: http://goo.gl/YoV90Q
Màster: http://goo.gl/yb9Nkn
Correu electrònic  Departament de Pedagogia Aplicada
 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona