Nou projecte I+D Retos
IMG_Retos 02.10.2018 Convocatories i Concursos  -  Concedida per part del MINECO la subvenció per al Desenvolupament del PBE-TOOLS coordinat per Ion i Gairín.
El projecte PBE-TOOLS “Pràctiques educatives basades en l’evidència: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius” ha obtingut finançament en el marc de la convocatòria 2017 del programa I+D per als Reptes de la Societat promoguda pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. El projecte serà coordinat per Georgeta Ion i Joaquín Gairín, i participaran en el mateix, a més d’investigadors de la UAB, membres de la Universidad de León y la Universidad Complutense de Madrid.
El projecte té un doble objectiu: a) dissenyar i validar estratègies que permetin l'adopció de pràctiques basades en evidències científiques des d'un plantejament col·laboratiu i de comunitats d'investigació; i b) instal·lar en els centres educatius unes dinàmiques de funcionament que permetin transferir la innovació basada en evidències científiques a altres innovacions curriculars, generant i desenvolupant un aprenentatge organitzacional sostingut.

El seu desenvolupament inclou: a) diagnosticar les pràctiques que s'implanten actualment en els centres educatius mitjançant la validació i aplicació d'un qüestionari sobre la utilització de la investigació en la pràctica educativa de 700 centres de nivells no universitaris; b) detectar els àmbits de millora dels centres educatius; c) dissenyar i validar de manera col·laborativa estratègies per a l'efectiva adopció de pràctiques educatives basades en evidències (PBE) d) capacitar docents i equips directius per a l'efectiva implementació de PBE; e) analitzar els factors que incideixen en la implementació de la PBE a les escoles participants i f) dissenyar una guia de processos per a l'efectiva utilització de la PBE a les escoles. La metodologia és de tipus experimental i mixt i inclou moments diferenciats, territoris diferents, varietat d'estratègies/instruments (anàlisi documental, qüestionaris, entrevistes amb docents i membres d'equips directius, grups de discussió, mètode Delphi, seminaris de treball col·laboratiu) i diversitat de participants (professorat, directius i investigadors).

Els resultats obtinguts, contrastats amb els referents teòrics relacionats, han de permetre generar uns recursos per al professorat i els equips directius i una guia de processos per promoure i impulsar les PBE per a la millora dels centres educatius no universitaris. Les diferents activitats del projecte comporten la creació d'una sèrie de productes: un mapa de les pràctiques actuals en els centres educatius espanyols, un mapa referencial de tòpics de millora per eixos temàtics d'intervenció, el desenvolupament d'un 'joc d'eines' amb estratègies que facilitin la implementació de PBI, la creació d'un model de processos i una guia per al professorat i els equips directius per a la implementació de la PBE. Aquests productes es difonen i transfereixen mitjançant publicacions d'impacte, informacions a la Xarxa i sessions de treball col·laboratiu amb les escoles participants i interessades, elements que garanteixen la disseminació i aplicació dels resultats en altres centres educatius no participants en l'estudi.
Correu electr˛nic  Departament de Pedagogia Aplicada
 
Anar a NotÝcies
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona