Votacions per al canvi de l'Equip de Direcció del Departament de Geografia
Eleccions 16.10.2020  - 

En dos Consells de Departament extraordinaris celebrats virtualment el 16 d'octubre s'han realitzat les votacions per a l'elecció de la nova Direcció i Secretaria Acadèmica i per la nova Comissió Executiva.


El membres del Departament que han assistit als Consells virtuals, un cop acabats els mateixos, han rebut un correu electrònic amb els enllaços que els han permès votar de forma segura i anònima, i tindran 24 hores per fer-ho a partir de l'hora de rebuda de l'esmentat correu.

 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona