Analitzen la incidčncia dels vianants en l’activitat comercial urbana
La UAB analitza la incidčncia dels vianants en l’activitat comercial urbana 28.02.2018  -  La Fundació Comerç Ciutadà, amb la col·laboració dels investigadors la UAB Ana Vera i Àngel Cebollada, ha creat l’Observatori dels Centres Urbans, per analitzar els fluxos de vianants en les àrees comercials. El primer estudi, realitzat en 8 ciutats catalanes durant 10 mesos, ha registrat una mitjana diària de 90.000 persones.
L’Observatori dels Centres Urbans té com a objectiu conèixer i fer seguiment dels fluxos de persones en les àrees comercials dels centres urbans de Catalunya i la seva incidència en l’activitat comercial. L’acte de presentació ha tingut lloc dimarts, 27 de febrer, a Granollers, amb la presència de la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta; la presidenta de la Fundació Comerç Ciutadà, Maria Costa i el diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert.

En l’acte, Ana Vera i Angel Cebollada, investigadors del Departament de Geografia de la UAB i responsables tècnics de l’Observatori, han fet públics els resultats del primer estudi realitzat al seu si, que ha analitzat durant 10 mesos els centres urbans de vuit ciutats: Olot, Figueres, Vic, Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers i Tarragona.

Les dades sobre el flux de vianants, realitzades a partir de comptadors situats en diferents indrets dels carrers, indiquen que el volum global ha estat de 16,5 milions de persones, amb una intensitat mitjana diària de 90.564. La major presència diària es dona a la franja de 17 a 21 hores, mentre que els dies festius la major afluència es concentra de 9h a 13h.

Un altre dels indicadors analitzats han estat els locals comercials. L’Observatori ha censat en total 5.172 locals comercials, dels quals el 81,92% són locals oberts i el 18,02% tancats. En el període estudiat hi ha hagut una rotació comercial del 3,62%, que afecta principalment l’equipament de la persona i l'alimentació. L’activitat comercial es caracteritza per la seva diversitat sectorial. Això no obstant, el sector amb major representació és l’equipament de la persona, amb un 23,07%, tot i que els patrons de distribució comercial en els centres urbans no són homogenis al territori. Els espais centrals presenten una especialització més gran, amb predomini de l’equipament de les persones, mentre que els límits de les àrees comercials mostren una major barreja sectorial.
 
Pel que fa a l’anàlisi dels carrers i l’espai públic, en total les àrees comercials urbanes sumen 56.043 metres de carrer, dels quals han estat monitoritzats 20.565. Per a l’estudi, els carrers s’han classificat en 3 categories teòriques, en funció de l’atracció de persones: la primera comprèn els carrers de trànsit rodat motoritzat, de vorera estreta o inexistent sense arbrat ni mobiliari urbà (el 29,4% dels analitzats); la segona són carrers de trànsit rodat motoritzat, vorera àmplia, i amb arbrat i mobiliari urbà (55,9% del total); i la tercera són zones d’arbrat amb vianants i mobiliari urbà (14,7% del total).

Finalment, l’Observatori ha analitzat la relació dels fluxos amb les característiques urbanes, és a dir, l’activitat comercial en relació a la categoria de carrer. A aquest respecte, l’estudi apunta que dels carrers monitoritzats, la categoria que té menys metres lineals (la 3a), és la que proporcionalment registra un major flux de vianants (143.422 d’Intensitat Mitjana Diària (IMD)).

L’Observatori dels Centres Urbans és una iniciativa impulsada per la Fundació Comerç Ciutadà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de la Diputació de Barcelona.

Els investigadors de la UAB continuaran ara amb les tasques de recollida i tractament de la informació de l'Observatori per a l'any 2018.
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona