Contractació de professorat lector al departament
Logo del Programa Serra Hunter 27.07.2020 Convocatories i Concursos  - 

Oferta de contractació de la primera convocatòria 2020 del Programa SERRA HÚNTER


 

 

 

Categoria: Professor LECTOR

Perfil de recerca:

 • Empresa, segons categories del JCR
 • Categoria M (Business Administration and Business Economics, Marketing, Accounting, Personal Economics), segons el JEL

Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent

 • Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
 • Assignatures (orientatives, per ordre alfabètic):
  • Economia de l’empresa
  • Introducció a la comptabilitat
  • Investigació Comercial I

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials)

--

Contracts offered in the first call 2020 SERRA HUNTER Programme
 
Category: Tenure-eligible lecturer

Research Profile:

 • Business, attending JCR categories
 • Category M (Business Administration and Business Economics, Marketing, Accounting, Personal Economics), attending JEL.

Teacher profile: Degrees and subjects where the candidate should participate as a teacher

 • Degree in Business Administration 
 • Subjects (indicative, alphabetically ordered):
  • Business economics I
  • Introduction to accounting
  • Market Research I 

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).

Correu electrònic  Departament d'Empresa
 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona