Convocatòria Programa Serra Húnter 2019
Imatge Programa Serra Hunter 04.09.2019  -  El programa Serra Húnter ha fet pública l'oferta del 2019 de places de professorat de les universitats catalanes. El Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes es beneficiarà d'una d'aquestes places, en l'ambit de l'enginyeria i infraestructura dels transports. Si voleu saber més sobre la convocatòria de les places i el procés d'inscripció podeu consultar aquest enllaç.
 

CONCURSOS DE PROFESSORAT         
                                                                  
 
CONVOCATORIES I CONCURSOS

Oferta de contractació de professorat al departament 

Oferta de Contractació de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Juliol 2019)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Enginyeria i infraestructura dels transports
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat podrà participar com a docent
  •  Grau de Gestió Aeronàutica: Modelatge i Simulació de Sistemes, Optimització, Operacions Aeroportuaries 2, Gestió de Projectes, Treball Final de Grau


Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 450 hores anuals aproximadament (160 hores presencials).

 
 
 
Anar a Notícies
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona