Convocatòria Programa Serra Húnter 2019
Imatge Programa Serra Húnter 04.09.2019 Convocatories i Concursos  -  Convocatòria Serra Húnter 2019CONVOCATORIES I CONCURSOS


Oferta de contractació de professorat al departament 


Oferta de Contractació de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Setembre 2019)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Cristal·lografia i Mineralogia (Codi: UAB-LE-9071)
Perfil docent: Graus i assignatures on el candidat podrà participar com a docent:

  • Grau de Geologia: Cristal·lografia, Mineralogia, Treball de camp de geologia del Massís Ibèric (Seminaris), Treball de camp de Geologia dels Pirineus (Seminaris) i Fonaments de Geologia.
  • Grau de Química: Fonaments de geoquímica.
Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Contracts offered in the second call 2019 SERRA HUNTER Programme (September  2019)
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Crystallography and Mineralogy (Code: UAB-LE-9071)
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as a teacher:

  • Degree in Geology: Crystallography, Mineralogy, Geology of the Iberian Massif field work (Seminars), Geology of the Pyrenees field work (Seminars) and Basic Geology.
  • Degree in Chemistry: Basic Geochemistry.
     

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).

Més informació
Convocatòria_SERRA_HUNTER
 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona