Convocatòria Programa Serra Húnter 2017
Imatge Programa Serra Húnter 04.04.2018 Convocatories i Concursos  -  Convocatòria Serra Húnter 2017


CONCURSOS DE PROFESSORAT         
                                                                  
 
CONVOCATORIES I CONCURSOS

Oferta de contractació de professorat al departament 

Oferta de Contractació de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Juliol 2017)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Estratigrafia
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat podrà participar com a docent


   - Grau de Geologia: Estratigrafia, Sedimentologia, Anàlisi de conques

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).


Contracts offered in the second call 2017 SERRA HUNTER Programme (July 2017)

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Stratigraphy
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher


   - Degree in Geology: Stratigraphy, Sedimentology, Basin analysis.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).
 El programa Serra Húnter ha fet pública l'oferta del 2017 de places de professorat de les universitats catalanes. El Departament de Geologia es beneficiarà d'una d'aquestes places, en l'ambit de l'estratigrafia. Si voleu saber més sobre la convocatòria de les places i el procés d'inscripció podeu consultar aquest enllaç.

 

Més informació
Lector Estratigrafia
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona