La revista Enrahonar. Quaderns de filosofia  indexada en la base de dades ERIH PLUS
Indexación en base de dades ERIH PLUS 30.06.2016 Divulgació  -  Els procediments d'inclusió en aquesta base de dades de primer nivell es centren en sengles criteris de qualitat. 

La revista Enrahonar. Quaderns de filosofia ha estat indexada en la reconeguda base de dades ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Aquest constitueix un gran pas en la millora de la difusió i l'impacte de la revista del nostre departament. ERIH PLUS és un índex de referència per a publicacions acadèmiques de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, elaborat per l'European Science Foundation i el Norwegian Center for Research Data. Els criteris d'inclusió d’aquesta base de dades de primer nivell es centren en la qualitat del procediment de selecció de les publicacions, en la transparència i en la internacionalització. Tant els criteris com la llista completa de l’índex pot consultar-se a la mateixa web d'ERIH PLUS. 

Per a més informació:

D’altra banda, en l’avaluació de l’any 2016 de l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) de la base de dades MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), la revista ENRAHONAR. Quaderns de filosofia ha passat d'estar puntuada en 6,477 a assolir una puntuació de 10,0. L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d’un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L’ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques i serveix de base per a elaborar el proper CARHUS PLUS.

Per a més informació:
 
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01
d.filosofia@uab.cat
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona