Convocatòria Acciones Europa Investigación
presenta 01.06.2017 La recerca  - 

Programa Europa Investigación 2017


  •  
L’objectiu de la convocatòria és el finançament de les despeses necessàries per a la “preparación de propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles  dirigidas a las convocatorias del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 (H2020). Estas propuestas incluyen proyectos o acciones de investigación e innovación encuadrados en los Pilares de “Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”; acciones de intercambio de personal financiadas bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie ITN y RISE (por su sigla en inglés: redes internacionales de formación de investigadores –ITN- y acciones de intercambio de personal investigador y de innovación –RISE- entre entidades públicas y privadas en la Unión Europea). Además, la presente convocatoria incluye la posibilidad de solicitar financiación para la preparación de propuestas de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) y de ayudas convocadas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC, en su sigla en inglés) tipo “Starting Grants”, “Consolidator Grants” y “Advanced Grant”.És a dir projectes col.laboratius on coordinem, ERCs, RISE i ITN
 
  • Període elegibilitat a partir de 01/01/2017
  • La convocatòria internacional no pot haver tancat abans del 01/01/2017
  • Criteri: la proposta ha de tenir un pressupost per socis espanyols superior a 2.000.000€ ó al 25% del total del consorci
  • Es pot demanar màxim 25.000 per projectes coordinats, RISE i ITN, i 10.000€ màxim pels ERCs
  • Despeses elegibles: fungible, consultoria, traducció, viatges, comgressos i subcontractació
  • El termini oficial d’aquesta convocatòria acaba el 6 de juliol a les 15 h. Per tal que el representant legal pugui signar les sol·licituds telemàticament dintre del termini establert, haureu de presentar el document que genera l’aplicatiu automàticament, degudament signat, al Registre General (edifici del Rectorat), el dia 4 de juliol.)
Correu electrònic  Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona