Concurs de professorat 2021
04.03.2021  - 

Oferta de contractació de professorat del departamentOferta de Contractació de la primera convocatòria 2021 Programa SERRA HÚNTER


Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent

  • Grau en Psicologia. Assignatures:

- Psicopatologia al llarg del cicle vital

- Avaluació psicològica

- Introducció a la Psicologia de la Salut

- Personalitat i Diferències Individuals

- Introducció als tractaments  psicològics

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fí d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 424 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials)


 

 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona