Concurs de professorat
20.02.2019 Convocatories i Concursos  -  Oferta de contractació de professorat del departament
 Oferta de Contractació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (2019)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
 
Grau de Psicologia:
  • Personalitat i Diferències Individuals
  • Psicopatologia al llarg del Cicle Vital
  • Avaluació Psicològica
  • Introducció al Tractament Psicològic
  • Psicologia de la Salut. Fonaments

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Tota la informació referida a aquesta convocatòria es troba al web del Pla Serra Húnter: http://serrahunter.gencat.cat

 
Correu electrònic  Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
 
Anar a Notícies
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona