El programa Serra Hunter ofereix un contracte de lector al Departament
Convocatòria Serra Hunter 28.02.2019 Convocatories i Concursos  -  El concurs és per a professorat del perfil d'arqueologia clàssica que s'incorporaria com a docent al grau d'Arqueologia.


Oferta de Contractació de la primera convocatòria 2019 Programa SERRA HÚNTER (UAB-LE-8006)
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Arqueologia clàssica
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent:
Grau en Arqueologia: Arqueologia Hispànica
Grau en Arqueologia: Arqueologia Clàssica.
Grau en Arqueologia: Arqueologia de l’Arquitectura
Grau en Arqueologia: Mètodes i Tècniques per a l’Arqueologia Històrica
Grau en Arqueologia: Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics


Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).
Contracts offered in the first call for the 2019 SERRA HÚNTER Programme (UAB-LE-8006)
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Classical Archaeology
Teacher profile: The successful candidate will participate in the teaching of the following BA programmes and modules:
 
BA in Archaeology: Hispanic Archaeology
BA in Archaeology: Classic Archaeology
BA in Archaeology: the Archaeology of Architecture
BA in Archaeology: Methods and Techniques for Historical Archaeology
BA in Archaeology: Analysis and Study of Archaeological Materials
 
Total hours of dedication (including delivery of modules, preparation of teaching materials, supervision of undergraduate research projects, supervision sessions with students, and assessment): 477 hours per year (150 hours in-office, approximately).
 
Correu electrònic  Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84
d.c.antiguitat@uab.cat
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona