La UAB reobre tots els serveis dels campus
Poster Virtual Days 02.07.2020  - 

La UAB reobre tots els serveis dels campus a partir del dia 6 de juliol, amb la reincorporació progressiva de tot el personal organitzat en torns per tal de garantir la salut dels treballadors en relació a la covid-19.


La UAB reobre tots els serveis dels campus a partir del dia 6 de juliol, amb la reincorporació progressiva de tot el personal organitzat en torns, per garantir la preservació de la salut i la seguretat dels treballadors en relació a la covid-19, i en compliment de les recomanacions establertes per les autoritats competents. Amb aquesta finalitat, s’implementen les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva basades en les instruccions del Servei de Prevenció de la UAB, d’acord amb el Pla sectorial d’universitats.

Un cop derogat l’estat d’alarma, s’inicia un període de treball amb metodologia mixta, presencial i a distància, que permetrà experimentar -la de cara a l’inici del proper curs 2020-2021 el mes de setembre. A partir del dilluns 6 de juliol s’incorpora la totalitat de la plantilla en un règim de torns que combina la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de treball a distància.

Durant el mes de juliol, es mantindran els principis generals següents:

  • Els edificis estaran oberts de 8 a 18 hores.
  • Els serveis d’atenció al públic prioritzaran i potenciaran els tràmits online o amb atenció telefònica i limitaran l’atenció presencial als assumptes imprescindibles que no es poden fer online i sempre amb cita prèvia, per evitar aglomeracions.
  • Les reunions es podran fer de manera virtual o presencial. En cas de  ser presencials, caldrà garantir les mesures de distància, seguretat i higiene vigents.
  • L’ús de mascareta és obligatori per a tota persona que accedeixi a la universitat, en els desplaçaments dins dels edificis i a qualsevol espai i activitat quan no es pugui assegurar la distància mínima de seguretat de 1,5 m.
  • Tots els edificis tindran habilitat un punt on hi haurà a disposició de tot el personal l’equipament de protecció individual necessari (gel desinfectant, mascaretes, ...).

Actualment s’està treballant en l’elaboració del Pla de contingència de la UAB, d’acord amb el que estableix el Pla Sectorial d’Universitats, que ha de contemplar les mesures de protecció i organitzatives, les sanitàries i de prevenció i les específiques per als espais docents i de recerca i els espais d’ús compartit de la Universitat i que es preveu que estigui aprovat a mitjans de juliol per entrar en vigor el mes de setembre.

Tota la informació actualitzada està disponible al web www.uab.cat/coronavirus.

 
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Notícies de la UAB
Totes les notícies de la Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Física

Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat


 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona