Convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació (PIF)
29.05.2015 Beques i Ajuts  -  El Departament de Física ofereix 1 plaça: Física Teòrica, a la tretzena convocatòria de la UAB de personal investigador en formació, curs 2015/2016.
Relació de places:

   - Plaça 1: Física Teòrica

Presentació de sol·licituds

Per a participar en la convocatòria heu d'enviar la vostra sol·licitud degudament emplenada i juntament amb els documents següents, a les adreça de correu electrònic: d.fisica@uab.cat (*)

 a) Còpia del DNI o del seu equivalent en el cas dels ciutadans de la UE, o el passaport vigent per als ciutadans de països que no pertanyen a la UE.
 b) Currículum.
 c) Certificat de l’expedient acadèmic de la titulació de grau o de llicenciatura.
 d) Còpia del títol acadèmic oficial (llicenciatura, grau o màster).

(*) Cal que indiqueu en el text corresponent a l'assumpte del vostre missatge electrònic, el vostre nom i cognoms i el nº de plaça a la que us heu presentat.

Calendari

12/06/2015 - Fi del termini de presentació de sol·licituds.

22/06/2015 - Publicació al web del Departament de la llista provisonal de les sol·licituds admeses i excloses i de la prelació sol·licitants admesos, i inici del periode d'alegacions a la llista provisional.

22/06/2015 a 29/06/2015 - Periode d´alegacions a la llista provisional.

18/07/2015 - Publicació al web del Departament de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

01/10/2015 - Data prevista de contractació.


>>>>>>>> INFORMACIÓN EN CASTELLANO A CONTINUACIÓN >>>>>>


Relación de plazas:

   - Plaza 1: Física Teórica.
 
Presentación de solicitudes

Para participar en la convocatoria es necesario enviar la solicitud debidamente cumplimentada y junto a los suguientes documents, a la dirección de correo electrónico: d.fisica@uab.cat (*)

a) Fotocopia de DNI / Pasaporte vigente
b) Currículum
c) Certificado del expediente académico de la titulación de grado, licenciatura o máster
d) Copia del título académico oficial (licenciatura, grado o máster)

(*) Es necesario que en el texto correspondiente al asunto del tu mensaje, hagas constar tu nombre y apellidos y el nº de plaza a la que deseas presentarte.

Calendario

12/06/2015 - Fin del plazo de presentación de solicitudes.

22/06/2015 - Publicación, en la web del Departamento, de la lista provisional de solicitantes admitidos segun su prelación y de solicitantes excluidos.

22/06/2015 a 29/06/2015 - Periodo de alegaciones a la lista provisional.

18/07/2015 - Publicación en la web del Departamento de la  lista definitiva de admitidos y excluidos.

01/10/2015 - Fecha prevista de contractación.
Més informació
Formulari Sol.licitud Beques PIF
Convocatòria Beques PIF 2015/16 (CAT)
Convocatoria Becas PIF 2015/16 (ES)
Call for Trainee Resarch Stuff 2015/16 (EN)
Perfil Beques PIF 2015/2016
LLISTA PROVISIONAL ADMESOS
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS / EXCLOSOS
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Notícies de la UAB
Totes les notícies de la Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona