Ier Seminari Migración LGBTI+ des d'una perspectiva llatinoamericana
Seminario 11.01.2022  - 

   


Canvi de data. El seminari tindrà lloc el 18 de gener a les 16h00 a la Sala de Reunions de la Facultat i per Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87ada0ea15cc4737b0b8db4cc245b5a5%40thread.tacv2/1641742912240?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%228eba1d60-25f6-4a23-af92-70f84a17fb7d%22%7d

 
Anar a Notícies

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat

Us informem que degut a la pandemia, l'atenció personalitzada al departament de Sociologia serà de forma virtual. Per qualsevol tràmit o consulta podeu contactar amb el departament per email: d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona