SERRA HÚNTER - Didàctica de l’Expressió Msuical (Informació)
20.06.2018 Divulgació  -   
Informació sobre la Convocatòria de contractació Programa SERRA HÚNTER 2018: perfil en Didàctica de la Música 

Oferta de Contratació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (inici de la contractación després del concurs)

Categoria: Professor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-605
Perfil: Didàctica de l’expressió Musical [http://serrahunter.gencat.cat/ca/]
 
Hores de dedicació total a la docència per curs (classes presencials, preparació de clases, direcció de treballs de final d’estudis, tutories, seguiments, avaluació): 477 hores anuals.
Podeu consultar la missió i la docència de la unitat aquí [DIDÀCTICA DE LA MÚSICA].


Tipus de docència a impartir:
  • Educació Musical i Visual. [GUIA]
  • Educació Musical, Visual i Aprenentatge. [GUIA]
  • Anàlisi, Audició i la seva didàctica. [GUIA]
  • Recursos per al professorat de música  del Màster en usicologia, Educació Musical i Interpretaió de Música antiga (UAB-ESMUC)  [GUIA]
  • Pràcticum V de primària [GUIA]

 
Información sobre la convocatoria de contractación PROGRAMA SERRA HÚNTER 2017: perfil en Didáctica de la expresión musical

Oferta de Contratación de la primera convocatoria Programa SERRA HÚNTER (inicio de la contractación después del concurso)


Categoría: Profesor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-605
Perfil: Didáctica de l’expresión Plástica [http://serrahunter.gencat.cat/es/index.html]
 
Horas de dedicación total a la docencia (clases presenciales, preparación de clases, dirección de trabajos de fin de estudios, tutorías, seguimiento, avaluación): 477 horas anuales.
Podéis consultar la misión y docencia de la unidad aquí. [DIDÁCTICA DE LA MÚSICA]
 
Tipo de docencia a impartir:
  • Educación Musical i Visual. [GUÍA]
  • Educación Musical, Visual y Aprendizaje. [GUÍA]
  • Análisi, Audición y su didáctica. [GUÍA]
  • Recursos para al professorado de música  del Màster en usicologia, Educació Musical i Interpretaió de Música antiga (UAB-ESMUC)   [MASTER]
  • Pràcticum V de primària [GUÍA]

 
Contract offered in the first call 2017 SERRA HUNTER Programme (the contract will start after the process of selection)


Category: Tenure-eligible lecturer, ref. UAB-LE-605
Profile: Didactics of Plastic Expression [http://serrahunter.gencat.cat/en/index.html]

Total dedication hours to teaching (classroom sessions, lesson preparation, end of studies project direction, tutorials, monitoring and avaluation): 477 hours per year. You can see the mission and teaching of the unit here. [ DIDACTICS  OF MUSICS]
 
Type of teaching to be taught:
 
Musical and Visual Education. [GUIDE]
Musical, Visual and Learning Education. [GUIDE]
Analysis, listening and didactics. [GUIDE]

 

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79
d.did.musical@uab.cat
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona