Convocatòria beca - RESOLUCIÓ
16.06.2020  - 

 

Alumnes doctorat


1RESOLUCIÓ D’UNABECADE MATRÍCULA PER ACURSAR EL PROGRAMA DE DOCTORAT EN FARMACOLOGIA CURS 2020/2021.

D’acord amb la convocatòriaamb data 15 de maig de 2020d’unabecade matrícula per cursar el Programa de Doctorat en Farmacologia, curs 2020/2021.

Vistes les sol·licituds presentades amb aquesta finalitat i aplicats els criteris aprovats.

En Fernando de Mora Pérez, professor titulardel Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia, com a responsable del projecte GE260101(D046202), a través del qual es dota aquesta convocatòria,

RESÒL:

Primer.-L’adjudicació d’una beca de matrícula afavor de n’ÁNGELA ROIG MOLINAper la totalitat de l’import de la matrícula del curs 2020/2021,incloses les taxes.

Segon.-L’acceptació condicionada a l’existència de vacants de les sol·licituds següents: no hi ha.

Tercer.-La denegació de la beca de matrícula, per les causes indicades, a les persones següents: no hi ha.

 

Bellaterra(Cerdanyola del Vallès), a 11de junyde 2020

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona