Defensa de la Tesi de Borja Solís Duran
07.10.2021  - 

El dia 15/10/2021, presentarà la seva Tesi Doctoral Borja Solís Duran, desenvolupada en el grup Grup de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.


La defensa de la Tesi de Borja Solís Duran, amb el títol "Assessment, modelling and mitigation of greenhouse gas emissions from water resource recovery facilities" tindrà lloc a Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria el dia 15 d'octubre a les 11:00h.

La direcció de la Tesi han estat duta a terme pel Dr. Juan Baeza i el Dr. Albert Guisasola i el Tribunal que avaluarà la tesi estarà format per:

  • President: Dr. Comas Matas, Joaquim (Universitat de Girona)
  • Secretari: Dr. Ruano García, Mª Victoria (Universitat de Valencia)
  • Vocal: Dr. Grau Gumbau, Paloma (Ceit-IK4, Universidad de Navarra)

Resum:

Davant la creixent demanda d'aigua per a diferents usos, les aigües residuals han cobrat impuls com a font alternativa i fiable d'aigua, canviant el paradigma de la gestió de les aigües residuals, que ha passat de ser tractament i eliminació a ser reutilització, reciclatge i recuperació de recursos. En aquest sentit, les plantes de tractament d'aigües residuals (EDAR) s'estan transformant en estacions de recuperació de recursos de l'aigua (ERRA). L'objectiu principal de les ERRA no és només aconseguir una bona qualitat de l'efluent, sinó també recuperar recursos, aigua i energia de forma sostenible. A més, en els últims anys ha augmentat la preocupació per la sostenibilitat de les actuals EDAR, amb especial atenció a la petjada de carboni a causa de l'impacte de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el canvi climàtic. Per això, moltes empreses d'aigua han pres consciència de les possibles emissions de GEH i hi ha una creixent necessitat de reduir aquestes emissions i d'identificar els factors que controlen les emissions de GEH de les EDAR. L'N2O es produeix i s'emet durant l'eliminació biològica de nitrogen (EBN) a les EDAR. A causa del seu alt potencial d'escalfament global, la petjada de C de les EDAR és molt sensible a les emissions de N2O. La modelització matemàtica dels processos de EBN ha guanyat una major atenció amb vista a una millor comprensió de la producció, acumulació i emissió de N2O. L'objectiu d'aquesta tesi és avançar en el desenvolupament, coneixement i aplicació de noves estratègies operatives i de control per a mitigar les emissions de N2O durant el tractament de les aigües residuals.

A la primera part, es va utilitzar el model cinètic ASM2d-N2O, que té en compte la producció de N2O a les EDAR amb eliminació de C/N/P, per estudiar les emissions associades d'una EDAR a escala real amb dues línies independents. El model ASM2d-N2O es va calibrar amb dades experimentals obtinguts en condicions dinàmiques. Es va obtenir un bon ajust del model durant el calibratge dinàmic, donant una bona descripció dels nutrients i les emissions de N2O.

A la segona part de la tesi, es va monitoritzar i avaluar el rendiment i les emissions de N2O i CH4 durant el funcionament a llarg termini d'una nova configuració d'ERRA, la mainstream SCEPPHAR. Els factors d'emissió de N2O i CH4 a llarg termini calculats estaven en el rang baix de la literatura. Es van aplicar diferents estratègies d'aireació per estudiar l'impacte en les emissions de N2O en el reactor de nitrificació. L'aireació intermitent va ser l'estratègia d'aireació que més va mitigar les emissions de N2O en el reactor de nitrificació.

Finalment, es va implementar un model per a tota la planta que descriu l'eliminació de la demanda química d'oxigen (DQO) i els compostos de C, N i P, actualitzat per tenir en compte les emissions de GEH, dins el Model de Simulació de Benchmarking número 2 (BSM2). El model proposat incloïa les principals vies de producció biològica de N2O i descrivia mecànicament les emissions de CO2 en els reactors de fangs activats, així com la producció de biogàs del digestor anaeròbic. Es van proposar noves estratègies de control per obtenir un alt rendiment de la planta, així com la recuperació de nutrients i la mitigació de les emissions de GEH en el context de tota la planta. Les estratègies de control aplicades van conduir a un rendiment global més sostenible i eficient de la planta en termes de millor qualitat de l'efluent, reducció dels costos operatius i menors emissions de GEH.

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18
d.eng.quimica.biologica.ambiental@uab.cat
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona