Defensa de la Tesi de Kaidi Hu
14.07.2021  - 

El dia 23/7/2021, presentarà la seva Tesi Doctoral Kaidi Hu, desenvolupada en el grup de Grup de Bioegradació de Contaminants Industrials i Valorització de Residus.


La defensa de la Tesi de Kaidi Hu, amb el títol "Developing and scaling up a trickle bed reactor for degrading pesticides from agricultural wastewater by fungi" tindrà lloc a Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria a les 11:00h.

Les directores de la Tesi han estat Xla Dra. Grloia Caminal i la Dra. Montserrat Sarrà i el Tribunal que avaluarà la tesi estarà format pel Dr. Raul Molina del departament de Tecnologia Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos; la Dra. Magdalena Constanti del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i la Dra. Elisabet Aranda del Departamento de Microbiologia de la Universidad de Granada.

Resum:

 

Al llarg de les darreres dècades, la contaminació del medi aquàtic per part de nombrosos micro-contaminants és un dels problemes globals a què s’enfronta la humanitat. Tot i que aquests compostos es detecten a baixes concentracions, susciten considerables preocupacions toxicològiques i representen una greu amenaça pels ecosistemes i els éssers humans. Entre els micro-contaminants, els pesticides, introduïts involuntàriament o deliberadament en el medi ambient com a resultat d’activitats antròpiques, principalment pràctiques agrícoles, es consideren la contribució clau del deteriorament de l’aigua i un desafiament important per a les societats modernes, degut a la seva escassa eliminació en les plantes convencionals de tractament d’aigües residuals. Per tant, es necessita amb urgència el desenvolupament de tecnologies capaces d’eliminar-los de l’aigua. La gran varietat i les característiques de baixa especificitat vers els substrats del sistema enzimàtic degradador de la lignina, permeten als fongs de podridura blanca (WRF) ser una opció per afrontar aquesta creixent preocupació mundial.

La present tesi té com a objectiu desenvolupar una planta pilot que permeti abordar l’eliminació de pesticides de les aigües residuals agrícoles (AW) mitjançant un tractament per WRF en condicions no estèrils operant duran períodes llargs de temps sense necessitat de canviar el biocatalitzador.

En primer lloc, es va seleccionar un candidat òptim entre diversos fongs ligninolítics estudiant la degradació de diferents pesticides, que es van detectar amb freqüència en dues zones agrícoles catalanes. Trametes versicolor es va seleccionar per a ser utilitzat en els reactors a causa del seu millor rendiment de degradació. A més, es van investigar les característiques de degradació dels pesticides seleccionats, inclosos el sistema enzimàtic involucrat i la via de degradació.

En segon lloc, es va construir un filtre percolador a escala de laboratori (TBR) amb Tversicolor immobilitzat sobre estelles de fusta de pi. Es va utilitzar per tractar AW dopada amb pesticides seleccionats i es va comparar amb el reactor de llit fluïditzat (FBR), ben establert en el grup de recerca, es van analitzar diferents aspectes, com ara l'eficàcia de l'eliminació, la robustesa i el cost econòmic, etc. TBR va resultar la millor opció. Després, es va aplicar per eliminar els pesticides de l'AW real, i es van obtenir bons resultats. Tant amb l’aigua real com amb la dopada es va demostrar que el suport lignocel·lulòsic no només actua com a font de nutrients, sinó que també té un paper vital en el tractament, degut a l’adsorció. A més, els resultats suggereixen que es podria aconseguir una millora en el procés amb més biomassa a l'interior del reactor, per la qual cosa es va canviar de suport, escollint un de l’habitat natural del fong.

Basant-se en els resultats previs, es va construir un TBR a escala pilot amb Tversicolor colonitzat sobre estelles de fusta de roure i va funcionar amb èxit durant 186 dies tractant AW dopada en condicions no estèrils i en continu. Al llarg del període de funcionament, el reactor es va comportar estable i prometedor. El problema de l’obstrucció, com a conseqüència d’un creixement continu del fong, es va abordar eficaçment mitjançant la reordenació del llit empacat, sense danyar el biofilm. L’escalat del reactor va mostrar una bio-activitat persistent i una alta robustesa.

En resum, aquest estudi aporta llum a la bioremediació d’aigües contaminades per pesticides mitjançant WRF. A més, serveix com a prova del concepte que els micro- contaminants de les aigües residuals poden ser eliminats mitjançant un tractament a llarg termini amb fongs amb podridura blanca.

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18
d.eng.quimica.biologica.ambiental@uab.cat
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona