Alba Trueba rep el premi al treball amb major impacte social del IYImeeting
Alba Trueba 15.01.2020  -  Alba Trueba Santiso va rebre el premi a la feina presentat amb major impacte social, un mèrit atorgat per l'empresa Hijos de Rivera, S.L. (Estrella Galícia) en la 10a Reunió de joves investigadors a l'estranger. La trobada va tenir lloc el 27 de desembre al Museu Científic DOMUS de A Coruña i en el que més d'una vintena de professionals de la investigació de Galícia van presentar els treballs que estan desenvolupant en centres internacionals de reconegut prestigi.

 

El premi va ser atorgat pel treball realitzat per la investigadora durant la seva tesi doctoral (beca FPI BES-2014-070817) i posterior període postdoctoral al Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Grup de Biodegradació de contaminants Industrials i Valorització de Residus (2017 SGR 014), sota la supervisió dels doctors Teresa Vicent i Ernest Marco Urrea. Part de la feina va ser realitzada durant dues estades breus de recerca al Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) de Leipzig (Alemanya), finançades pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (EEBB-I-17-070.817), i per una beca German Academic Exchange Service (DAAD) short-term research grant, respectivament.

La seva recerca s'ha centrat en la caracterització de bacteris estrictament anaerobis amb capacitat per degradar contaminants tòxics organohalogenats i recalcitrants. Durant el seu treball s'han caracteritzat dues soques bacterianes diferents amb capacitat de transformar diversos substrats. D'una banda, un bacteri del gènere Dehalobacterium, fermentadora de diclorometà que és un dels dissolvents industrials halogenats més freqüentment detectat en les aigües subterrànies contaminades, a més d’un gas d'efecte hivernacle. En segon lloc, una soca del gènere Dehalogenimonas, pertanyent al peculiar grup dels bacteris dehalorespiradors. Aquests microorganismes tenen una fascinant maquinària cel·lular que els permet utilitzar compostos organohalogenats com acceptors finals d'electrons, i hidrogen com a donador d'electrons. D'aquesta manera, obtenen l'energia per al seu creixement substituint els àtoms de clor o brom, per hidrogen. Així, aquesta soca, per exemple, transforma metabòlicament el dissolvent industrial tòxic 1,2-dicloropropà a propè, que és un gas innocu.

Aquests estudis són de gran interès per a la seva posterior aplicació en la bioremediació in situ d'aqüífers contaminats amb aquest tipus de compostos. La bioremediació presenta una sèrie d'avantatges enfront d'altres tecnologies convencionals basades en mètodes fisicoquímics. En línies generals són tractaments més sostenibles, que eviten la dessecació dels aqüífers, que ofereixen solucions terminals i que no requereixen del transport de l'aigua o residus, entre altres avantatges. Les investigacions sobre la millora de l'estat de les masses d'aigua subterrània són de vital importància, ja que s'estima que un 50% de la població mundial consumeix aigua subterrània. A més, l'aigua subterrània és considerada la massa d'aigua més gran d'Europa, i també la més sensible a la contaminació.
 
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18
d.eng.quimica.biologica.ambiental@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona