Defensa de la Tesi de Maria Josefina Torán
Tesi Jose 16.07.2018 Tesis  -  El passat dia 25 de juny de 2018 la Maria Josefina Torán va defensar la seva Tesi Doctoral adscrita al programa de doctorat de Ciència i Tecnologia Ambientals. La Tesi porta per títol “Continuous wastewater treatment by Trametes versicolor immobilized on lignocellulosic support”. Els directors de la Tesi han estat les Dres. Paqui Blánquez i Gloria Caminal.
El tribunal estava format per:
  • Dr. Javier Gabarell Durany. Departament d’Enginyeria Química, Biologica i Ambiental . Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Dra. Maria Teresa Garcia Cubero. Departament de Ingeniería Quimica y Tecnología Ambiental.  Universidad de Valladolid
  • Dr. Thelmo  Lu-Chao. Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Santiago de Compostela.
A continuació es presenta el resum de la Tesi:
En el darrer segle, la contaminació de l'aigua s'ha convertit en un problema important que afecta a una gran part de la població i al medi ambient. La contaminació es deu principalment a les descàrregues d'aigües residuals no tractats o tractats inadequadament. Les plantes de tractament d'aigües residuals convencionals solen eliminar els compostos orgànics, però no estan dissenyades per eliminar altres contaminants com els microcontaminants, de manera que aquests es poden descarregar directament al medi ambient juntament amb el efluents. Entre els possibles tractaments, els fongs de podridura blanca s'han convertit en una tecnologia prometedora per al tractament d'aigües residuals, ja que poden eliminar una àmplia gamma de contaminants complexos a causa del seu sistema enzimàtic ligninolític inespecífic. S'han estudiat els fongs de podridura blanca per a l'eliminació de diferents microcontaminants en aigües residuals, però el creixement de microorganismes natius de les aigües residuals ha fet que l'operació en continu en reactor duri poc temps degut a la disminució en les eficiències d'eliminació.  Com alternativa a aquest problema, la present tesi proposa l'aplicació d'un bioreactor utilitzant el fong de podridura blanca T. versicolor immobilitzat sobre un suport lignocel·lulòsic per resoldre aquest problema i permetre així el tractament en continu de les aigües residuals durant llargs períodes de temps.  En primer lloc, es va realitzar una selecció del substrat amb l'objectiu de seleccionar el millor material lignocel·lulòsic per al creixement fúngic i la fusta de palets es va seleccionar per als següents experiments. Es van realitzar estudis d'immobilització en un bioreactor de llit fluïditzat. Es van obtenir bons resultats amb pellets formats amb un cor de fusta, però el procés resultant no es escalable, per això es van proposar nous sistemes.  Es va desenvolupar i operar un bioreactor de filtre percolador i un bioreactor de llit fix. Ambdós van operar en continu durant llargs períodes de temps amb T. versicolor immobilitzat sobre fusta de pallets i van ser emprats per al tractament d'aigües residuals procedents de diferents fonts: aigües residuals hospitalàries amb compostos farmacèutics actius, aigües residuals industrials de processament d'aliments amb àcids húmics i aigües residuals de zones rurals amb plaguicides. L'optimització de les condicions operatives és un tema clau per millorar el rendiment del reactor. Al bioreactor de filtre percolador, es van optimitzar la relació de recirculació i el volum total. D'altra banda, en el bioreactor del llit fix es van realitzar estudis preliminars de pH, biomassa fúngica, sorció sobre la fusta i aeració. En conclusió,  ambdós sistemes amb T. versicolor immobilitzat sobre fusta de palet van resultar ser una bona alternativa per al tractament en continu durant llargs períodes de temps de diferents aigües residuals sense problemes operacionals.  El bioreactor de filtre percolador va aconseguir el 61% d'eliminació de fàrmacs en l'aigua de l'hospital durant 85 dies; el 50% d'eliminació d'àcid humic de les aigües residuals industrials durant 26 dies; i el 84% d'eliminació de diuron durant 18 dies en l'aigua sintètica. En el bioreactor de llit fix es va obtenir més del 90% d'eliminació de diuron durant 50 dies tractant aigües residuals reals.
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18
d.eng.quimica.biologica.ambiental@uab.cat
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona