Oferta de contractació SERRA HUNTER
serrahynter CONVOCATÒRIES I CONCURSOS
Oferta de contractació SERRA HUNTER
01.06.2018 Convocatories i Concursos  -  Oferta de Contractació del Programa SERRA HÚNTER.

 

Oferta de contractació de la primera convocatòria 2019 del Programa Serra Húnter

Categoria: Professor LECTOR
Nombre de places: 1
Perfil: Psicologia evolutiva i de l’educació
Perfil docent:  Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
  • Grau de Psicologia: Psicologia Evolutiva i Psicologia de l’Educació
  • Grau d’Educació Primària: Aprenentatge i desenvolupament
  • Grau de Logopèdia: Psicologia Evolutiva
Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment i avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Contracts offered in the first call 2019 del Programa Serra Húnter

Category: Tenure-eligible lecturer
Number: 1
Profile: Developmental and Educational Psychology
Teacher profile:  Degrees and courses where the candidate should participate as a teacher
  • Degree in Psychology: Developmental Psychology and Educational Psychology
  • Degree in Primary Education: Learning and Development
  • Degree in Speech Therapist: Developmental Psychology
Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring, and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).


Oferta de Contractació   de la primera convocatòria 2018 del Programa Serra Húnter

Categoria: Professor LECTOR
Nombre de places: 2
Perfil: Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
  • Grau de Psicologia: Psicologia Evolutiva i Psicologia de l’Educació
  • Grau d’Educació Infantil: Desenvolupament de la Personalitat i Processos Educatius i Aprenentatge.

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment i avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Contracts offered in the first call 2018 Serra Húnter
 
Category: Tenure-eligible lecturer. Number
Number: 2
Profile: Developmental and Educational Psychology.
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
  • Degree in Psychology: Developmental Psychology, and Educational Psychology.
  • Degree in Early Childhood Education: Personality Development, and Educational and Learning Processes.
 
Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring, and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77
d.psic.basica@uab.cat
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona