Oferta de contractació SERRA HUNTER
serrahynter CONVOCATÒRIES I CONCURSOS
Oferta de contractació SERRA HUNTER
16.04.2020 Convocatories i Concursos  -  Oferta de Contractació de la primera convocatòria del 2020 Programa SERRA HÚNTER
 

Oferta de contractació de la primera convocatòria 2020 del Programa Serra Húnter

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Psicologia evolutiva i de l’educació
Perfil docent:  Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent

  • Grau d’Educació Infantil: Desenvolupament de la Personalitat.
  • Grau d’Educació  Primària: Aprenentatge i Desenvolupament I, Aprenentatge i Desenvolupament II i Diferències i Inclusió

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials). El primer any són 424 hores anuals.

Més informació: http://serrahunter.gencat.cat/ca/convocatories/primera-convocatoria-2020/oferta-de-contractacio/
 

Contracts offered in the first call 2020 del Serra Húnter Programme

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Developmental and Educational Psychology
Teacher profile:  Degrees and courses where the candidate should participate as teacher

  • Degree in Childhood Education: Development of the Personality
  • Degree in Primary Education: Learning and Development I, Learning and Development II, and Differences and Inclusion

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately). The first year, 424 hours per year.

More information: http://serrahunter.gencat.cat/en/convocatories/primera-convocatoria-2020/oferta-de-contractacio/

Estat de la primera convocatoria 2019 del Programa Serra Húnter

http://serrahunter.gencat.cat/es/convocatories/convocatoria_febrer_2019/comissions-de-seleccio/universitat-autonoma-de-barcelona-uab/

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77
d.psic.basica@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona