Concursos de professorat
2018 serra hunter program 13.03.2019 Convocatories i Concursos  -  Oferta de contractació de professorat al Departament de Genètica i Microbiologia de la primera convocatòria 2019


Oferta de contractació de la primera convocatòria 2019 Programa SERRA HÚNTER
 
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Genètica
Perfil docent: Graus i assignatures on el/la candidat/a haurà de participar com a docent
- Grau en Genètica: Mutagènesi (6 ECTS)
- Grau en Genètica: Diagnòstic Genètic Molecular (6 ECTS)
- Grau en Biologia: Genètica Molecular (6 ECTS)
- Grau en Biologia: Genètica (6 ECTS)
- Grau en Biomedicina: Genètica (6 ECTS)

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).


Contracts offered in the first call 2019 SERRA HÚNTER program
 
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Genetics
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
- Degree in Genetics: Mutagenesis (6 ECTS)
- Degree in Genetics: Molecular Genetic Diagnostic (6 ECTS)
- Degree in Biology: Molecular Genetics (6 ECTS)
- Degree in Biology: Genetics (6 ECTS)
- Degree in Biomedicine: Genetics (6 ECTS)

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of final degree projects, student tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).
 
Correu electrònic  Departament de Genètica i de Microbiologia
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Actualitat UAB
Les notícies més destacades i l'agenda de la UAB
UAB Divulga
Revista de divulgació científica de l'Autònoma
Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona