Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Tret de sortida al projecte europeu NFFA Europe

NFFA Europe

El projecte NFFA Europe engega amb una jornada a Milà en la que presentarà les infraestructures més important a Europa per a la investigació en nanociència i explicarà els serveis i instal·lacions que ofereix a investigadors i empreses.

07/04/2016

L'equip internacional del projecte NFFA Europe, una infraestructura de recerca finançada per la Comissió Europea sota el programa Horitzó 2020 i en la qual participa el Parc de Recerca UAB, es reunirà el proper 12 d'abril a Milà per posar en marxa el projecte i presentar una gamma d'oportunitats úniques per a la investigació acadèmica i industrial en la nanoescala.

Investigadors i empreses tindran l'oportunitat de conèixer i discutir sobre l'NFFA Europe i la seva xarxa d'innovació, la primera infraestructura global i integrada d'investigació en nanociència que posa laboratoris i instal·lacions a l'abast d'un gran nombre d'investigadors i empreses de diverses disciplines perquè puguin desenvolupar projectes de recerca amb un fort impacte innovador.

Durant la jornada, testimonis del món acadèmic i industrial pronunciaran conferències sobre com les tècniques de nanotecnologia avançada i caracterització poden accelerar la investigació i la innovació. Entre els ponents convidats, s'hi troba John Wood, ex president de l'ESFRI; Rosie Hicks, CEO de l'Australian National Fabrication Facility; Stephan Hofmann, de la Universitat de Cambridge; Luca Giannini, de l'empresa Pirelli i Luca Zanotti, de l'empresa STMicroelectronics.

L'esdeveniment també es retransmetrà en streaming a través del web www.nffa.eu per tal de maximitzar la seva difusió i impacte.

La major xarxa d'infraestructures científiques europees en nanociència
El projecte NFFA-Europe reuneix a vints institucions punteres en aquest camp, entre les quals hi ha sincrotrons, centres de recerca i universitats d'Itàlia, França, Alemanya, Suïssa, Grècia, Suècia, Regne Unit, Àustria, Eslovènia i Espanya. L'objectiu és integrar les seves infraestructures i laboratoris i posar-les a l'abast d'un gran nombre d'investigadors de diverses disciplines perquè puguin desenvolupar projectes de recerca. El projecte persegueix, així, crear sinergies per oferir les millors instal·lacions per fer recerca sobre les propietats dels materials a nanoescala, tant als científics acadèmics com a les empreses.

Gràcies a aquesta iniciativa, investigadors i empreses de totes les regions d'Europa i de diferents àmbits podran accedir a les infraestructures necessàries per desenvolupar el seu projecte en totes les seves fases i amb els mètodes més específics i precisos, que inclouen des del desenvolupament de models teòrics i simulacions numèriques amb superordinador, fins a la síntesi de nanomaterials, i diferents processos de fabricació i caracterització d'estructures a la nanoescala.

S'estima que al llarg del projecte, que tindrà una durada de quatre anys i un pressupost de 10 milions d’euros, al voltant d'uns 1.000 usuaris es beneficiaran de les instal·lacions i s'hi desenvoluparan 350 projectes de recerca.

Accés a instal·lacions punteres
Per accedir a les instal·lacions de l'NFFA Europe, els investigadors interessats només han de fer uns pocs passos a través del web del projecte. Allà hi poden consultar tot el catàleg d'instal·lacions, mètodes i eines que el projecte posa al seu abast, i presentar el seu projecte, que avaluaran experts internacionals. En totes les etapes de la proposta, des del disseny fins a la presentació, els experts del NFFA Europe donaran suport i assistència als potencials usuaris, i així s'obre la porta a aquells que no estan familiaritzats amb el potencial de les infraestructures i el seu rendiment.

A les propostes seleccionades se'ls assignarà la infraestructura més adequada per al desenvolupament del seu projecte, sempre d'un país diferent al del seu grup de recerca. Els usuaris tindran accés gratuït a les instal·lacions i el projecte també cobrirà les despeses del viatge i allotjament.

Entre les infraestructures disponibles a Catalunya per als investigadors foranis, s'hi troben les de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i el Sincrotró ALBA. Tots ells formen part del Barcelona Nanocluster Bellaterra BNC-b.

Noticia relacionada
Neix la major xarxa d'infraestructures científiques europees en nanociència

Més informació
Web del projecte

 

Notícies relacionades

Totes les notícies