La UAB atorga ajuts als estudiants per garantir la continuïtat dels seus estudis
26.09.2012 Formació  -  La UAB ha endegat un paquet de mesures per pal·liar els efectes que la greu situació econòmica causa entre els seus estudiants. Entre altres accions, es posa en marxa el programa Finestreta d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes durant el 2012. La UAB sobrepassa ja el milió d'euros en ajuts a l'estudi.

El programa Finestreta disposarà de 300.000 ? per al curs 2012-2013. D'altra banda, hi ha 500.000 ? dedicats a pràctiques de cooperació educativa adreçades a estudiants amb bons expedients i 90.000 ? per a beques per col·laborar amb l'activitat universitària. I més de 160.000 euros es reparteixen entre altres programes com les beques Pere Menal, les beques-salari Ítaca, les beques del Servei de Llengües o les matrícules gratuïtes als guanyadors de les olimpíades científiques que organitza la UAB.

A llarg termini, la UAB crearà properament la dotació de la UAB (endowment) en base a donacions i mecenatge, lligades a beques i ajuts a l'estudi i al foment de la recerca.


Programa Finestreta

La UAB posa en marxa, aquest curs 2012-2013, el programa d'ajuts a l'estudi Finestreta. Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions sobrevingudes que dificulten el desenvolupament d'estudis universitaris. Amb una dotació global de 300.000 euros per al curs acadèmic 2012-2013, els ajuts estan adreçats a estudiants matriculats en ensenyaments oficials de grau o de màster que no disposin de cap altre tipus d'ajut. El beneficiari haurà d'acreditar una situació sobrevinguda durant l'any 2012 que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar. D'altra banda, si el beneficiari no supera el 50% dels crèdits, haurà de tornar l'import de l'ajut.

Hi ha diferents modalitats: ajuts vinculats a la prestació d'una col·laboració amb la UAB; ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats per primera vegada durant els curs acadèmic; ajuts d'exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula; ajuts vinculats a una estada de practiques ; i altres ajuts que consideri la comissió.

Hi haurà dos terminis, un primer del 15 al 30 d'octubre de 2012 i un segon termini del 15 al 30 de gener de 2013. La documentació per sol·licitar la beca haurà de ser presentada a la gestió acadèmica del centre corresponent o al registre general de la UAB, al Rectorat.

Trobareu més informació (bases, requisits i formularis) al portal d'ajuts, beques i convocatòries de la UAB.


Ajuts a les estades de pràctiques

La UAB dedicarà, el curs 2012-2013, prop de 500.000 euros a finançar 119 estades de pràctiques de cooperació educativa per a estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica o màster. Les destinacions de les pràctiques abasten camps molt diversos de l'activitat universitària: les facultats i escoles, diferents departaments, la Fundació Autònoma Solidària, l'Observatori per a la Igualtat, etc.

Per accedir-hi, cal estar donat d'alta de l'aplicació de gestió de Treball Campus (Nexus) i cal estar matriculat en el present curs 2012-2013 a estudis relacionats amb el projecte formatiu de l'estada de pràctiques a la que es vol participar. En el cas dels estudiants de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria, és necessari també haver superat el 50% dels crèdits de la titulació.

Trobareu més informació al portal de Treball Campus (http://www.uab.es/treball-campus/; cal accedir al sistema Nexus: https://nexus.uab.es/UAB/logon.do) i al portal d'ajuts, beques i convocatòries de la UAB: http://www.uab.es/beques-ajuts/


Ajuts de col·laboració

La UAB atorgarà també ajuts de col·laboració per realitzar diverses tasques de suport a l'activitat universitària. Es destinarà un total de 90.655 euros i es convocaran 48 places.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert de l'1 a l'11 d'octubre excepte en el cas de l'atenció telefònica, que serà del 2 al 10 de maig de 2013. Trobareu més informació (bases, requisits i formularis) al portal d'ajuts, beques i convocatòries de la UAB.


Ajuts a l'estudi

Un total de 33.000 euros es destinarà a finançar tres tipus d'ajuts a l'estudi destinats a estudiants de Matemàtiques i del Servei de Llengües i als guanyadors de les Olimpíades Científiques de Catalunya del curs passat.

  • Les beques "Pere Menal" s'atorgaran a estudiants del Grau o de la Llicenciatura de Matemàtiques. Consisteixen en el retorn dels preus públics abonats per serveis acadèmics de la titulació, a més de 300 euros anuals en concepte d'adquisició de llibres. Es concediran cinc beques per a un estudiant de primer que hagi obtingut la nota més alta a l'examen de matemàtiques de les PAU i per a la renovació de les beques obtingudes durant els cursos anteriors. El termini per sol·licitar aquests ajuts restarà obert de l'1 a l'11 d'octubre. Trobareu més informació al web del Departament de Matemàtiques de la UAB: http://www.uab.cat/matematiques/
  • La UAB concedirà una matrícula gratuïta per al primer curs universitari als estudiants que hagin quedat primers a les Olimpíades Científiques de Catalunya (de matemàtiques, física, geologia, química i biologia) de l'any 2012, adreçades a alumnes de segon de batxillerat.
  • Pel que fa a l'ensenyament d'idiomes, la UAB convoca 40 beques per realitzar cursos intensius al Servei de Llengües durant el mes de juliol del 2013. Els ajuts cobreixen el 50% de l'import de la matrícula i estan destinats a estudiants matriculats en estudis oficials de la UAB. Les sol·licituds s'hauran de presentar entre el 21 i el 25 de maig del 2013. Més informació al portal d'ajuts, beques i convocatòries.


Vint beques-salari

Per tercer any consecutiu, la UAB i Banco Santander han concedit vint beques-salari a estudiants de batxillerat amb un alt rendiment acadèmic que provenen d'entorns socioeconòmics amb dificultats amb l'objectiu que puguin iniciar i continuar els seus estudis universitaris.

Aquests ajuts comporten el pagament de 500 euros mensuals durant deu mesos a l'any i són renovables durant els anys de duració de la titulació universitària en funció del rendiment acadèmic. Les beques inclouen també la gratuïtat de la matrícula, que és assumida per la UAB, i les despeses d'allotjament a la Vila Universitària en cas que sigui necessari. Aquestes beques, doncs, suposen una dedicació de més de 130.000 euros per part de la UAB per finançar l'accés i la continuïtat dels estudis als beneficiaris d'aquest programa.

Trobareu més informació al web del Campus Ítaca.

Més informació
Ajuts, beques i convocatòries
Anar a Notícies
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona