El Consell Social convoca el premi "Sinergia educativa"
Columnes de la UAB 09.09.2010 Centres docents  -  El Consell Social de la UAB convoca el premi "Sinergia educativa" per a experiències institucionals de col·laboració entre la Universitat i els centres d'ensenyament secundari.

Els Consells Socials tenen com una de les seves finalitat impulsar la col·laboració i els vincles entre el món universitari i la resta de la societat. Una de les prioritats del Consell Social de la UAB és fomentar el treball conjunt i els vincles entre la Universitat i el sistema educatiu no universitari.

En aquest context, el Consell Social i el vicerectorat de Transferència Social i Cultural, convoquen el premi "Sinergia educativa", que té com a objectiu guardonar iniciatives de col·laboració entre centres d'ensenyament secundari i la UAB per tal de reconèixer la feina feta, contribuir a la seva continuïtat i, si escau, la seva ampliació.

Els projectes seran presentats conjuntament per centres d'ensenyament secundari i departaments o altres unitats institucionals de la UAB. Es concedirà un primer premi de 6.000 euros, i dos accèssits de 3.000 euros.

Les experiències que s'hi poden acollir han de complir tres condicions: respondre a programes d'actuació estructurats, haver estat dutes a terme durant el curs 2009-10 o 2008-2009 i tenir prevista la seva continuïtat durant el curs 2010-2011.

A l'experiència hi han de participar com a socis institucionals un o més centres d'ensenyament secundari de Catalunya preferiblement de l'entorn de la UAB. La Universitat hi ha de jugar un paper rellevant pel bon èxit del mateix i han de ser contemplades activitats que vagin més enllà de les simples activitats ordinàries de promoció o de pràctiques de l'alumnat de la UAB.

El termini de presentació de sol·licituds s'obre el 9 de setembre de 2010 i finalitza el 30 de setembre de 2010. Les sol·licituds s'han de lliurar al Registre General de la UAB (al Rectorat) adreçada al vicerectorat de Transferència Social i Cultural.

Més informació
Bases
Formulari
Anar a Notícies
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona