Comunicat de l'Equip de Govern sobre les transferències de la Generalitat
21.09.2011 Institucional  -  Comunicat de l'Equip de Govern davant les informacions aparegudes sobre les transferències de la Generalitat de Catalunya a les universitats.

Davant les informacions aparegudes en mitjans de comunicació sobre els retards en les transferències per pagar les nòmines de les universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona vol aclarir que, actualment, presenta una situació de tresoreria suficient perquè no hi hagi problemes de liquiditat i es puguin fer tots els pagaments derivats de l'activitat: proveïdors i nòmines.

Cal tenir en compte però que l'escenari pressupostari de les universitats públiques pels propers anys és de restricció financera, i que la reducció de la subvenció pública de l'exercici 2011 ha estat per a la UAB de 34 milions d'euros, subvenció que no es recuperarà en el futur.

Davant d'aquest escenari, la Universitat ha iniciat una política d'ajust pressupostari sever, que l'any 2011 ha suposat una reducció de més de 10M?, i que ha de continuar durant l'exercici 2012.
La UAB prepara actualment els criteris bàsics del pressupost per a l'any 2012, que es negociaran properament amb els agents socials i es debatran en els diferents òrgans de govern, al llarg dels mesos d'octubre a desembre. Es tracta de dissenyar un pressupost equilibrat per mantenir la viabilitat financera futura de la Universitat.

Tots els membres de la comunitat universitària haurem de treballar amb rigor, fermesa i responsabilitat per fer front a aquestes circumstàncies adverses que pateix tot el país, i per aconseguir les millors condicions possibles que ens permetin sortir reforçats d'aquesta crisi.

Anar a Notícies
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona