Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Ability Pharmaceuticals finalitza amb èxit l'assaig clínic de fase 1/1b del fàrmac ABTL0812

FDA_ability
L'estudi confirma l'alta tolerabilitat que té ABTL0812 i mostra signes prometedors d'activitat antitumoral. Els resultats es presentaran a la Conferència Internacional sobre Dianes Moleculars i Terapèutica del Càncer AACR-NCI-EORTC, que tindrà lloc del 5 al 9 de novembre a Boston.

20/10/2015

Ability Pharmaceuticals, empresa ubicada al Parc de Recerca UAB especialitzada en el desenvolupament de medicaments per al càncer, ha anunciat que ha tingut resultats positius en el seu assaig clínic amb ABTL0812 en pacients amb tumors sòlids avançats. ABTL0812 és una molècula nova que en 4 anys l'empresa ha dut des de l'àmbit universitari fins a fer-la arribar a pacients per primera vegada el 2014.

Els resultats de l'assaig han confirmat l'alta seguretat del fàrmac i les seves primeres propietats d'eficàcia, amb diverses estabilitzacions de la malaltia, una de les quals de 14 mesos de durada. L'estudi s'ha dut a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona i a l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Aquests resultats permeten a l'empresa seguir cap a la segona fase clínica del projecte i, en aquest sentit, Ability Pharmaceuticals està actualment recaptant fons en una nova ronda de finançament.

A principis de novembre, l'empresa presentarà els resultats de l'estudi a la Conferència Internacional sobre Dianes Moleculars i Terapèutica del Càncer AACR-NCI-EORTC, que tindrà lloc a Boston.

Resultats encoratjadors
L'assaig ha estat un Fase 1/b1b de primera administració en humans amb ABTL0812, un inhibidor first-in-class de la via de senyalització Akt/mTOR d'administració oral amb un nou mecanisme d'acció i alta eficàcia in vitro i in vivo en diferents models tumorals, incloent models de càncer resistents. L'estudi ha inclòs un total de 29 pacients amb tumors sòlids avançats, dividits en quatre cohorts d'escalada i una cohort d'expansió. Els investigadors principals han estat la Dra. Laura Vidal i el Dr. Pere Gascón, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i la Dra. Marta Gil-Martín, de l'Institut Català d'Oncologia Hospital Duran i Reynals, dos hospitals de referència a Catalunya.

Els resultats d'aquest assaig clínic indiquen activitat clínica amb diverses estabilitzacions de la malaltia a llarg termini en pacients prèviament tractats amb diferents línies de quimioteràpia, i addicionalment mostren fins un 90% d'inhibició de biomarcadors sanguinis que correlaciona amb els nivells plasmàtics d'ABTL0812. L'estudi també indica que ABTL0812 és extremadament segur i ben tolerat.

Una de les pacients de càncer d'endometri amb mutacions en Akt1 i PIK3CA va tenir estabilització de la malaltia per més de 14 mesos i tres pacients van tenir malaltia estable durant més de 4 mesos. Un pacient amb colangiocarcinoma encara està estable, i continua el tractament després de més de 10 mesos. Donat el perfil de seguretat extremadament alt de l'ABTL0812, no va aparèixer toxicitat limitant de dosi (DLT) i la dosi recomanada de la fase 2 es va determinar en base a l'anàlisi de farmacocinètica i farmacodinàmica.

Les dades obtingudes en aquest estudi "són molt encoratjadores", ha destacat Marc Cortal, director de Recerca Clínica d'Ability Pharmaceuticals, "hem observat estabilitzacions de la malaltia a llarg termini en els pacients que no van respondre a les línies de quimioteràpia anteriors". José Alfón, director de Recerca i Desenvolupament de Productes d'Ability Pharmaceuticals ha afegit: "Es necessiten medicaments innovadors amb un mecanisme diferenciat d'acció per millorar les expectatives dels pacients de càncer". Per la seva banda, Carles Domènech, PhD, director general d'Ability Pharmaceuticals, ha comentat: "Estem molt contents de continuar amb el desenvolupament clínic del nostre primer candidat, i a principis de 2016 iniciarem l'assaig de Fase 2 amb tipus de tumors sòlids seleccionats amb alteració de la via de senyalització PI3K/Akt/mTOR".