• UABDivulga
02/2006

Mapa relacional geografia-gens

Alcoholism and the hepatic alcoholic illness are heterogeneous clinical entity. We still don't known why people become alcoholic. We also don't known why only a part of them develop the hepatic alcoholic illness. Since the environmental factors do not explain everything, the research efforts are studying the genetic determinants of people. This may be could explain this changeability / interindividual vulnerability.

Una part important de la recerca en gentica que s'ha fet en aquest camp tracta sobre el paper de alcohol deshidrogenassa (ADH) (Figures 1 i 2), citocrom P-450 (CYP2E1) (Figura 3) i aldhid deshidrogenassa (ALDH) (Figura 4), ats el seu paper crtic en el procs d'oxidaci de l'alcohol. Els gens que codifiquen per a aquests enzims sn polimrfics i en tots ells s'han trobat mutacions que tradueixen modificacions en l'activitat funcional a nivell de protena. La majoria d'estudis s'han portat a terme en forma d'estudis de cassos i controls, i molts d'ell ofereixen resultats parcials i incomplets, degut a problemas de disseny, escs numero de pacients estudiats i diferents definicions. Aix justifica que fora d'aquests estudis ofereixin resultats discordants (Figura 5), doncs cal l'estudi de centenars o milers d'individus si es vol que resultats d'estudis gentics d'associaci poblacional siguin reproductibles. Per a minorar les mancances dels estudis de cassos i controls, existeix una eina estadstica que s el meta-anlisi. El meta-anlisi consisteix en una avaluaci de la literatura, seleccionar els articles adients, definir uns criteris estrictes i avaluar el resultat conjunt de tots els treballs que fins alesmores havien estat avaluats individualment.

El grup investigador ha realitzat un meta-anlisi sobre el paper dels polimorfismos gentics de ADH, CYP2E1 i ALDH en el risc de desenvolupament de dependencia de l'alcohol i de malalta heptica alcohlica. Es varen escollir els treballs cientfics relacionats amb aquest tema publicats entre 1990 i 2004 (n=236) i d'entre ells se'n varen seleccionar 50 que cumplen els criteris previament definits pels investigadors. Els resultats demostren que els individus portadors de les variants gentiques ADH2*1, ADH3*2 i ALDH2*1 presenten un risc ms elevat d'alcoholisme, tot i que existiesen diferncies entre les poblacions humanes asitiques y caucsiques. En aquestes ltimes (fonamentalment poblacions europees) sembla que noms la variant gentica ADH2*1 incrementa el risc d'alcoholisme. Aquesta variant codifica per una protena que t una activitat enzimtica molt menor que la codificada per la variant gentica alternativa, la ADH2*2. Pel que fa a la malaltia heptica alcohlica, el meta-anlisi no ha trobat cap tipus d'associaci. En resum, tot i que el nostre meta-anlisi esta basat en un gran nombre de individus, s clar que qualsevol treball futur ha d'estructurar les dades en funci dels diferents grups que s'incloeixin en l'estudi, per exemple segons el grup tnic o el gnere de les persones estudiades.

Mauro Santos

Universitat Autnoma de Barcelona

References

Article: E. Zintzaras, I. Stefanidis, M. Santos, F. Vidal. "Do Alcohol-Metabolizing Enzyme Gene Polymorphisms Increase the Risk of Alcoholism and Alcoholic Liver Disease?", Hepatology, 2006, 43:352-361.

 
View low-bandwidth version