Mutilació Genital Femenina

Quants tipus hi ha?

L'Organització Mundial de la Salut classifica la MGF en quatre tipus, en funció de la seva severitat:


Tipus I: resecció parcial o total del clítoris i/o del prepuci (clitoridectomia);
 

Tipus II: resecció parcial o total del clítoris i dels llavis menors, amb o sense excisió dels llavis majors (excisió);
 

Tipus III: estretament de l'obertura vaginal per crear un segell mitjançant el tall i la recolocació dels llavis menors o majors, amb o sense resecció del clítoris (infibulació);
 

Tipus IV: qualssevol altre procediments lesius dels genitals externs amb finalitats no mèdiques, com la perforació, incisió, raspatge o cauterització de la zona.