En què consisteix


En què consisteix el Programa UAB Exchange Programme Traineeships?

Aquest programa permet fer estades de  pràctiques en qualsevol país del món. Si les pràctiques es duen a terme en països inclosos en el programa Erasmus+ Pràctiques, han de tenir una durada mínima d'un mes i màxima de 2 mesos, tenint en compte que cal completar les hores d'estada al centre que marqui la guia docent del practicum a reconèixer.

A la Facultat coordinem la mobilitat a les seguents institucions estrangeres:

  • La Bressola (França): escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord.
  • Regne Unit: escoles públiques de primària de l’àrea de Richmond-upon-Thames, Kew  i Kingston (Londres) o bé Northallerton (prop de York).
  •  Iberoamèrica: centres i projectes diversos a Nicaragua, Perú, Xile, Argentina i Colòmbia.
  • Brusel·les: pràctiques a l'École européenne de Bruxelles II (Woluwé).
  • Tailandia:  Minmahaw (Migrant learning center)
El pràcticum realitzat a l’estranger possibilita el reconeixement d'un dels practicums de la titulació (vegeu la informació corresponent per a cada destí).
 
Quins son els requisits per obtenir plaça?

Per tal d’obtenir plaça haureu de complir els requisits establerts a la convocatòria general de la UAB i els específics de la Facultat.
 
Requisits generals de la convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships
  • Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació.
  • Les estades dins de la modalitat de pràctiques han de tenir una durada mínima d'un mes (30 dies) i es duran a terme en el període comprés entre el mes de juny de l'any en curs i el mes de setembre de l'any següent.
  • La realització d’una estada en aquest programa i d’una altra estada en qualsevol altre programa d’intercanvi durant el mateix curs acadèmic serà possible sempre i quan es realitzin en períodes diferents.
 
Consulteu la resta de requisits i altres informacions a la convocatòria oficial que es publica durant el mes de maig a la web del Servei d'Ocupabilitat


Requisits de la Facultat

Per tal de poder sol·licitar una plaça en aquest programa, la Facultat publica un calendari d’entrevistes de selecció prèvies a la convocatòria oficial de la UAB. És requisit indispensable la superació de l'entrevista per poder obtenir una plaça dels destins que coordina la Facultat.

En el Grau d'Educació Primària només és permet cursar 2 practicums de la titulació a l'estranger.


Què s'ha de fer per sol·licitar plaça?

El circuit per a sol·licitar i obtenir plaça és el següent:


Més informació