UAB Exchange Programme Traineeships


Aquest programa permet fer estades de  pràctiques en qualsevol país del món. Si les pràctiques es duen a terme en països inclosos en el programa Erasmus+ Pràctiques, han de tenir una durada mínima d'un mes i màxima de 2 mesos, tenint en compte que cal completar les hores d'estada al centre que marqui la guia docent del practicum a reconèixer.

A la Facultat coordinem la mobilitat a les seguents institucions estrangeres:

  • La Bressola (França): escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord.
  • Regne Unit: escoles públiques de primària de l’àrea de Richmond-upon-Thames, Kew  i Kingston (Londres) o bé Northallerton (prop de York).
  • GrèciaAdamantas Primary School (Milos)
  • Iberoamèrica: centres i projectes diversos a Nicaragua, Perú, Xile, Argentina i Colòmbia.
  • Tailandia:  Minmahaw (Migrant learning center)

El pràcticum realitzat a l’estranger possibilita el reconeixement d'un dels practicums de la titulació (vegeu la informació corresponent per a cada destí).

Per tal d’obtenir plaça haureu de complir els requisits establerts a la convocatòria general de la UAB i els específics de la Facultat.
 

Requisits generals de la convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships
  • Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació.
  • Les estades dins de la modalitat de pràctiques han de tenir una durada mínima d'un mes (30 dies) i es duran a terme en el període comprés entre el mes de juny de l'any en curs i el mes de setembre de l'any següent.
  • La realització d’una estada en aquest programa i d’una altra estada en qualsevol altre programa d’intercanvi durant el mateix curs acadèmic serà possible sempre i quan es realitzin en períodes diferents.
 
Consulteu la resta de requisits i altres informacions a la convocatòria oficial que es publica durant el mes de maig a la web del Servei d'Ocupabilitat


Requisits de la Facultat

Per tal de poder sol·licitar una plaça en aquest programa, la Facultat publica un calendari d’entrevistes de selecció prèvies a la convocatòria oficial de la UAB. És requisit indispensable la superació de l'entrevista per poder obtenir una plaça dels destins que coordina la Facultat.

Alumnes de Grau en Educació Primària: cal cursar un dels pràcticums de 12 ECTS (PII, IV o V) a Catalunya per conèixer la realitat de les escoles d'aquí.

Alumnes de Grau en Educació Infantil: si per qüestions de mobilitat es fa el PII a 3-6 (prèvia autorització, ja que la guia diu 0-3), el PIV s'haurà de fer a 0-3.

El circuit per a sol·licitar i obtenir plaça és el següent:

 

Més informació