En què consisteix

En què consisteix el Programa Erasmus Pràctiques?


El programa Erasmus Pràctiques permet que els estudiants facin una estada de pràctiques en escoles o institucions educatives en països europeus inclosos dintre del programa Erasmus+.

Aquest programa permet que els estudiants cerquin una institució que els accepti per fer les pràctiques, però només hi podran anar si aquestes estan autoritzades i supervisades pel Coordinador/a d’Intercanvis de la titulació i el tutor/a assignat/da per la Facultat.

Per facilitar la cerca d’una institució, a la web de la Facultat trobareu informació de centres que s’ofereixen per a rebre estudiants en pràctiques en el marc d’aquest programa i a més us oferim destinacions coordinades íntegrament per la Facultat.

Per la vostra estada podreu rebre un ajut, fins a un màxim de 3 mesos, independentment que el període d’estada pugui ser superior als 3 mesos. 

Què s'ha de fer per sol·licitar plaça?


El circuit per a sol·licitar i obtenir plaça és el següent:


 


1. Cercar una escola o institució educativa per a realitzar les pràctiques

Teniu dues opcions per a cercar un centre on realitzar les pràctiques en el marc d’aquest programa:

Cercar a títol propi un centre 

En aquest cas, el propi alumne cerca un centre o institució educativa què l'aculli com alumne en pràctiques. Caldrà obtenir el Document d’Acceptació de l’entitat d’acollida signat o un correu electrònic de l’entitat d’acollida, on consti explícitament l’acceptació de l’estada, el nom i els cognoms de l’estudiant, les dates en les quals es farà l’estada i les dades de l’empresa o institució on es durà a terme l’estada.

Per facilitar-vos la cerca, teniu l’opció de consultar:

Plataforma de pràctiques Eramus+ en Educación Superioren aquesta plataforma podeu trobar informació sobre centres que sol·liciten alumnes en pràctiques, en el marc d’aquest programa.

Portals de cerca de pràctiques

Llistat de centres que demanden alumnes en pràctiques i què han contactat amb la Facultat: a la web de la Facultat hem publicat un llistat, per titulacions, de centres que demanden alumnes en pràctiques i ens ho han comunicat. Aquestes destinacions no estan coordinades per la Facultat, tan sols us oferim la informació per a que hi contacteu amb les que us interessin.


Escollir un centre coordinat per la Facultat. 

Consulteu aquí el llistat, per titulacions, de les destinacions coordinades íntegrament per la Facultat, on podeu realitzar una estada d'Erasmus Pràctiques.

Els alumnes que volgueu optar a un dels destins coordinats per la Facultat haureu de sol·licitar, del 12 al 26 de març de 2019, l'entrevista necessària per a obtenir la plaça a través de l'aplicació web, entregar la documentació requerida i superar una entrevista. Més informació

L'aplicatiu es tornarà a obrir per les entrevistes del setembre/octubre (3a convocatòria- places vacants), dates encara per concretar.

2. Contactar amb el/la Coordinador/a d’Intercanvis de la titulació

Tant si voleu sol·licitar plaça per a un centre coordinat per la Facultat, com si heu trobat un centre a títol propi, caldrà que contacteu amb el/la coordinador/a d’intercanvis de la vostra titulació per comunicar la vostra intenció i per a que autoritzi les pràctiques que voleu fer. Haureu de portar-li el Document de Conformitat emplenat i signat per vosaltres perquè us el empleni i després anar a la Oficina d'Intercanvis de la Facultat perquè li posi el segell.

3. Fer la sol·licitud de plaça en el període de la convocatòria oficial

Durant el mes de maig a la web del Servei d'Ocupabilitat es publica la convocatòria del programa Erasmus Pràctiques i els períodes de sol·licitud i resolució.

Quan s’hagi obert el període de sol·licitud, haureu d’omplir la sol·licitud on-line, i adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.


4. Resolució i adjudicació de places i ajuts. 

Una vegada es publiquin les places i els ajuts, els alumnes que no obtinguin un ajut, és a dir, que quedin en llista d’espera, podran realitzar l’estada sense subvenció sempre i quan ho informin al Servei d'Ocupabilitat i tramitin la documentació de la mateixa manera que les persones amb beca concedida.