Vídeos i ponències sessions informatives


En els següents apartats trobareu els vídeos i els documents de les ponències que s’han realitzat per tal de presentar territoris europeus amb oportunitats de pràctiques i feina.

També els vídeos i els documents de les ponències que s’han realitzat per tal de facilitar informació per fer estades de pràctiques a les institucions de la Unió Europea i recursos per treballar tant a les institucions i agències de la Unió Europea com per la resta d’Europa.