Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes InternacionalsEl Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals està adreçat prioritàriament a persones estudiants universitàries, graduades o llicenciades de la UAB, que tinguin interès a conèixer les oportunitats de pràctiques i feina a les institucions i agències de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals –i a entrenar-se pels processos de selecció que s’hi convoquen regularment–.

Objectiu formatiu:

Fomentar la presència, l'ocupabilitat, la mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i graduades de la UAB com a funcionàries i contractades públiques internacionals a les institucions europees i internacionals.