Enquestes de satisfacció Erasmus+

Introducció

Enquestes de satisfacció Erasmus+

En els següents apartats trobareu dos documents:

  1. Informe de totes les dades estadístiques de les persones participants en els programes de mobilitat Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traneeships, així com les dades de resultats i satisfacció del programa Erasmus+ Pràctiques.
  2. Informe gràfic de les principals dades i resultats dels programes de mobilitat per a pràctiques.
Aquesta informació esperem que sigui d’utilitat tant pels estudiants i acabats de graduar que es plantegen fer una mobilitat a través d’aquests programes, com per coordinadors de titulació, pràctiques i intercanvis, per la informació que proporciona i la difusió que en poden fer entre les persones interessades dels seus estudis i centres.