Documentació requerida  Documentació Erasmus+ Pràctiques

Un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-se'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés es troba l'estudiant en cada moment.

  Documentació UAB Exchange Programme Traineeships

Un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-se'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés es troba l'estudiant en cada moment.

  Qui ha de signar què?

Per a ambdós programes, pots consultar les persones responsables de signar els documents de la convocatòria.