Curs de preparació per a processos de selecció de la UE i OI

Novena edició (2024) - HíbridEl Curs de Preparació per a Processos de Selecció de la Unió Europea i Organismes Internacionals està adreçat prioritàriament a persones estudiants de darrers cursos i titulades de la UAB que tinguin interès a conèixer les oportunitats de pràctiques i feina a les institucions i agències de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals, i també a entrenar-se pels processos de selecció que s’hi convoquen regularment.

Es repliquen a l’aula les diferents proves que cal superar, combinant aprenentatges teòrics amb la potenciació i adquisició de tècniques i habilitats organitzatives, analítiques i comunicatives.

Objectiu formatiu
Fomentar la presència, l'ocupabilitat, la mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i titulades de la UAB com a funcionàries i contractades públiques internacionals a les institucions europees i internacionals.

 • Concursos i ofertes d’ocupació a les institucions i agències de la Unió Europea.
 • Ofertes d’ocupació a l’Organització de les Nacions Unides i les seves agències internacionals.
 • Ofertes d’ocupació d’organitzacions internacionals de caràcter europeu i d’altres continents.
 • Ofertes d’ocupació de les principals ONG’s del Tercer Sector amb presència internacional.

Sessió 1: 02/03/2024. PRESENCIAL

Ocupabilitat i sortides professionals en organitzacions internacionals

 • La funció pública internacional.
 • Oportunitats laborals a les institucions i agències de Nacions Unides.
 • Ocupabilitat a la Unió Europea
 • Altres sortides professionals d'àmbit internacional.

Taller de motivació per treballar en assumptes internacionals: Claus per a la redacció de les cartes de sol·licitud i del CV EUROPASS

 

Sessió 2: 09/03/2024. CAMPUS VIRTUAL

Processos de selecció en entorns internacionals

 • Agències internacionals de contractació de personal.
 • Convocatòries i oportunitats d'ocupabilitat internacional.
 • Ofertes professionals al tercer sector
 • Principals proves de selecció internacional.

Taller de preparació dels tests psicomètrics verbal, numèric i abstracte dels processos de selecció d'EPSO.

 

Sessió 3: 16/03/2024. CAMPUS VIRTUAL

Competències i habilitats per a l'ocupabilitat internacional I

 • El lideratge global: de l'autoconeixement a la responsabilitat personal
 • La resiliència en entorns internacionals
 • El treball en equip en institucions internacionals

Taller de mindfulness. La gestió de l'estrès en entorns internacionals

 

Sessió 4: 23/03/2024. PRESENCIAL

Competències i habilitats per a l’ocupabilitat internacional III

 • La comunicació oral: claus per a l'oratòria i l'exposició oral 
 • Principals elements de la comunicació no verbal: protocol i dresscode en processos de selecció internacionals.
 • La comunicació assertiva: eines per a una comunicació estratègica

Simulacre pràctic de prova de presentacions orals en processos internacionals.

 

Sessió 5: 13/04/2024. CAMPUS VIRTUAL

Competències i habilitats per a l’ocupabilitat internacional II

 • La competència analítica: claus per al foment de la capacitat crítica constructiva
 • La comunicació escrita: claus per a la redacció dels informes institucionals internacionals.
 • Taller d’organització documental

Taller de terminologia en anglès i francès per a processos de selecció internacionals. Simulacre prova escrita I.

 

Sessió 6: 20/04/2024. PRESENCIAL

Aplicació de competències i habilitats en processos de selecció internacionals.

 • Simulacre d’exercici escrit II en anglès, francès o alemany. Estudi de casos.
 • Simulacres d’entrevistes basades en competències en processos internacionals de selecció.

Clausura institucional del curs. 

 

Sessió 7: 27/04/2024. CAMPUS VIRTUAL

Sessions individualitzades d’orientació laboral en entorns internacionals.

 • Lliurament de l’informe de rendiment acadèmic (amb les valoracions i correccions del CV, la carta de motivació, els dos estudis de casos i la dinàmica de grup).
 • Assessorament individualitzat sobre aquelles competències i habilitats organitzatives, interpersonals, socials i comunicatives a desenvolupar i integrar per a l’òptima preparació de cada etapa dels diferents processos de selecció internacionals.

Metodologia:

El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis i tests específics, simulacres de proves, dinàmiques de grup, materials audiovisuals i una interacció i participació continuades de les persones assistents.

Es completa amb una sessió individualitzada posterior amb cada persona assistent per tal de lliurar-li l’informe personalitzat sobre el seu rendiment i els resultats de les diferents proves i simulacres, així com per assessorar-la sobre aquells elements i competències que ha d’estimular, millorar o integrar per tenir èxit en els processos de selecció.

 

Objectius específics:

 • Donar a conèixer els mecanismes i processos de selecció existents a la Unió Europea i en altres Organismes Internacionals.
 • Capacitar les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per a una òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.
 • Contribuir al creixement professional i personal de les persones estudiants o graduades de la UAB.

 

Competències específiques:

 • Conèixer l’estructura i funcionament de les diferents vacants i processos de selecció internacionals i europeus existents.
 • Conèixer els mecanismes per identificar les ofertes d’ocupació i les claus per al desenvolupament professional en els contextos laborals internacionals.
 • Formar-se en les habilitats i coneixements necessaris per a superar els diferents processos de selecció.
 • Formació, preparació i orientació laboral a persones amb vocació de desenvolupar-se professionalment en el si de les Institucions Europees i Organismes Internacionals.

 

Competències transversals:

Fomentar el desenvolupament i la integració d’un conjunt de competències psicològiques, organitzatives, comunicatives i interpersonals aplicables a diferents contextos laborals internacionals.

 

 

José Díaz LafuenteJosé Díaz Lafuente. Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea. Doctor Internacional en Dret per la Universitat de València. Màster en Relacions Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió Europea al Col·legi d’Europa. Màster en Dret de la Unió Europea a la UNED.

Professor del Departament de Relacions Internacionals i Història Global de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Abans, professor de Dret i Institucions de la Unió Europea (Universitat Jaume I). Tècnic responsable de l’assessorament i de la formació en projectes europeus (Fundació General de la Universitat de València). Experiència prèvia com a docent en diverses universitats, com a cooperant internacional a països com l’Índia, el Senegal, Etiòpia i Argentina, i com a assessor en la Comissió de Desenvolupament al Parlament Europeu.

Actualment, és membre del Panell d'Experts del Servei per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) del Ministeri d’Educació. Formador en coaching professional i educatiu i en mindfulness, ha realitzat diverses edicions d’aquest mateix curs a la Universitat de València, a la Universitat Jaume I de Castelló i a la Universitat Complutense de Madrid.

La coordinació acadèmica del programa de formació d'aquest curs és de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.

Participaran com a docents experts en el curs:

 • Olga Serradell Pumareda: Professora del Departament de Sociologia.
 • Oriol Costa Fernández: Professor de l'Àrea de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacions.

També hi participaran com a experts tres persones funcionàries de diferents institucions de la UE i organismes internacionals.

Calendari:

 • Data d’inici: 02/03/2024
 • Data de finalització: 27/04/2024
 • Horari: dissabtes 2, 9, 16 i 23 de març, i 13, 20 i 27 d’abril de 9 a 14 h. El dissabte dia 27 d’abril s’acordarà amb cada alumne l’horari específic de la tutoria individual.
 • Modalitat: format híbrid. Es combinen sessions presencials i sessions en línea, sempre en dissabtes matí.
 • Sessions presencials: el 02/03/2024, el 23/03/2024, el 20/04/2024. La resta será en línea a través del Campus Virtual.

El curs tindrà un mínim de 19 alumnes i un màxim de 23. Es reservarà el 85% de les places per a persones estudiants, graduades o llicenciades de la UAB.

 

Accés i admissió

El calendari d’inscripció i matrícula és el següent:

 • Període d’inscripció: 28/09/2023 a 19/02/2024
 • Comunicació d’admissions: 21/02/2024
 • Matrícula i pagament: 21/02/2024 a 27/02/2024

 

Documentació requerida per a la inscripció
 • DNI, NIE o passaport vigent.
 • CV, preferiblement en format Europass.
 • Carta de motivació on s’explicitin els interessos i la motivació de la persona en la realització d’aquest curs.
 • Expedient acadèmic en el cas de les persones estudiants de Màster i de Doctorat que no hagin cursat els estudis a la UAB.
 • Resolució del ministeri d’Educació, Cultura i Formació Professional, de Beques de caràcter general per al curs 2021-2022, en el cas de les persones que vulguin optar a les places amb beca.
 • Cal adjuntar aquesta documentació en el moment de la inscripció al curs a través del formulari.

 

Assignació de places

En el cas de superar la demanda de places, s’aplicaran els criteris següents a l'hora d'assignar-les:

 1. S’assignaran a les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de qualsevol especialitat de la UAB.
 2. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret, per tractar-se de titulacions especialment relacionades amb organismes internacionals.
 3. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret segons la nota resultant del barem de l’expedient acadèmic del Grau que hagin cursat (en cas que no hagin cursat el Grau a la UAB, caldrà adjuntar escanejat l’expedient acadèmic en el formulari de sol·licitud).
 4. En el cas que quedin places vacants després d’aplicar els criteris anteriors, s’assignaran la resta de places amb els criteris següents:
  1. Alumni UAB i alumnat de Màster i Doctorat dels centres de la UAB no inclosos en el criteri segon.
  2. Alumnat de Grau d’altres estudis de la UAB no prioritzats.
  3. Alumni i estudiants d’altres universitats.

 • 200 €: persones estudiants i graduades de la UAB.
 • 104 €: 3 persones estudiants o graduades de la UAB, per ordre de preinscripció i admissió, que siguin becàries MECD del Curs 2022-2023 i que ho acreditin.
 • 300 €: alumnat i persones graduades d'altres universitats.

Formulari d'inscripció

El dia 21/02/2024 es comunicaran les persones admeses, que podran fer la matrícula i el pagament fins el 27/02/2024.

El proper 15 de febrer es farà la sessió informativa Pràctiques i feina a les institucions europees i organismes internacionals. Serà a les 13.00 h a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

El professor i expert José Díaz Lafuente aportarà una visió global de les oportunitats existents i les competències professionals més valorades.

A més, s’hi donaran a conèixer els recursos informatius que el Servei d’Ocupabilitat de la UAB posa a disposició de l’alumnat en aquest àmbit i s’hi presentarà l’ambaixadora UNICAT de la UAB, encarregada de fer difusió al Campus de les oportunitats professionals en institucions europees.

Inscripció gratuïta a NEXUS (apartat Activitats d'Orientació Professional). Les persones que no disposin d'un perfil a l'aplicació, poden fer una Alta parcial de forma ràpida i senzilla.