Documentació requerida

Guia de la documentació necessàriaicona  Documentació UAB Exchange Programme Traineeships

Un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-se'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés es troba l'estudiant en cada moment.

  Qui ha de signar què?

Pots consultar les persones responsables de signar els documents de la convocatòria de beques del programa UAB Exchange Programme Traineeshipss. La informació relativa al programa Erasmus+ Pràctiques no forma part d'aquesta convocatòria extraordinària.

  Dossier informatiu de la convocatòria

Indicacions sobre com emplenar la documentació i altra informació d'utilitat sobre la convocatòria de beques del programa UAB Exchange Programme Traineeshipss. La informació relativa al programa Erasmus+ Pràctiques no forma part d'aquesta convocatòria extraordinària.