Calendari

Terminis de la convocatòria



El període (i el formulari) de sol·licitud de les places de mobilitat per a ambdós programes roman permanentment obert, des del 29 d'octubre de 2021 fins el 8 de febrer de 2022.

En el quadre següent es concreta i es resumeix la informació relativa al calendari de la convocatòria:
 

Calendari
  Data límit de sol·licitud Data de resolució Data d'inici de les mobilitats
Resolució novembre 15/11/2021 30/11/2021 13/12/2021
Resolució febrer 08/02/2022 23/02/2022 02/03/2022


El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica la proposta d’adjudicació de les places i la llista d’espera. Les persones participants que quedin en llista d’espera amb Beca Zero poden cursar de nou la sol·licitud a través del formulari per tal d'obtenir finançament en resolucions següents, en el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques, també poden cursar de nou la sol·licitud i poden obtenir finançament si l’estada no ha finalitzat i encara tenen l’expedient obert.

Les estades no es poden iniciar abans de les dates indicades en el calendari de la convocatòria. En el cas de les persones que fan l'estada com a acabades de titular, podran iniciar-la un cop tinguin l'expedient tancat.

Les persones que vulguin iniciar-la immediatament després de la resolució han d’enviar al Servei d’Ocupabilitat la relació de documents necessaris com a mínim quinze dies abans d’iniciar l’estada.