Sol·licituds i documentació

La sol·licitud es formalitza a través d’un formulari en línia on cal completar la informació i adjuntar la documentació obligatòria que es detalla a l'apartat Documentació requerida.

Les persones candidates que compleixin els requisits i no se’ls hi hagi concedit la plaça passaran a formar part de la llista d’espera.

 

Aquí trobaràs un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-te'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés et trobes en cada moment:

  Checklist Erasmus+ Pràctiques a països associats KA107

  Dossier Erasmus+ Pràctiques a països associats KA107