ResolucionsEn aquest apartat es publicaran les resolucions dels programes de beques Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships en els terminis establerts en el calendari.

Primera resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2020-2021.

NOU!! Erasmus+ Pràctiques: annex de sol·licituds seleccionades i excloses.

 

Programa Erasmus+ Pràctiques.

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

 

Programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

Segona resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques, curs 2020-2021.

 

Programa Erasmus+ Pràctiques.

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

Tercera resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2020-2021.

 

Programa Erasmus+ Pràctiques.

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

 

Programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Quarta resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2020-2021.

 

Programa Erasmus+ Pràctiques.

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

 

Programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.