ResolucionsEn aquest apartat es publicaran les resolucions dels programes de beques Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships en els terminis establerts en el calendari.

1a resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2019-2020. NOU!! Erasmus+ Pràctiques: annex de sol·licituds seleccionades i excloses.

Programa Erasmus+ Pràctiques

Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que tenen previst iniciar la mobilitat durant el mes de juny i la primera setmana de juliol, ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades i en llista d'espera han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d'espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l'estada a través de "beca zero", és a dir, poden tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i, a més, poder optar al finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l'expedient acadèmic obert.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l'apartat d'observacions.

 

2a resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2019-2020.
Programa Erasmus+ Pràctiques

Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que tenen previst iniciar la mobilitat durant el mes de juny i la primera setmana de juliol, ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades i en llista d'espera han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d'espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l'estada a través de "beca zero", és a dir, poden tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i, a més, poder optar al finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l'expedient acadèmic obert.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

3a resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2019-2020.

Programa Erasmus+ Pràctiques

Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que tenen previst iniciar la mobilitat durant els mesos de novembre, desembre o principis de gener, ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.


UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades i en llista d'espera han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d'espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l'estada a través de "beca zero", és a dir, poden tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i, a més, poder optar al finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l'expedient acadèmic obert.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.

4a resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2019-2020.

Programa Erasmus+ Pràctiques

Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que tenen previst iniciar la mobilitat durant els mesos de febrer i principis de març, ja poden preparar la documentació d’inici d’estada. La resta de persones seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.


UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades han de preparar la documentació d’inici d’estada quinze dies abans de la data d’inici.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.