Informació seleccionats curs 2019/20

Resolució definitiva i llista d'espera: 25/01/2019
En data 25 de gener de 2019 es publica la resolució definitiva de places de la Convocatòria Única modalitat estudis per al curs 2019-2020. Trobareu el llistat al final d'aquesta pàgina.

Per als alumnes que hàgiu obtingut plaça en la segona resolució, el termini per Acceptar/No acceptar plaça és del 26 de gener al 31 de gener de 2019. A partir de febrer les places sense confirmar seran denegades d'ofici.

Els estudiants que hàgiu quedat en “llista d’espera” en aquesta resolució definitiva teniu l’opció de sol·licitar vacants, a tal efecte caldrà que contacteu amb la gestió acadèmica del vostre centre.

Sessions informatives UAB Exchange Programme
Es convoquen 2 sessions informatives per als alumnes participants en el UAB Exchange Programme curs 2019/20 els següents dies:
- IBEROAMÈRICA: Dia 12 de febrer de 2019 de 13 a 15h. - Sala de Actes de la Facultat de CC. Polítiques i Sociologia
- RESTA DE PAÏSOS: Dia 14 de febrer de 2019 de 13 a 15h. - Sala de Actes de la Facultat de CC. Polítiques i Sociologia

Calendari previst selecció Programa Propi 2019/2020
12/12/2018 Publicació 1a Resolució (provisional)
Del 13 al 19 de desembre de 2018: Període acceptació/no acceptació places 1a Resolució a http://sia.uab.es/
Del 7 al 13 de gener de 2019: Període de sol·licitud de vacants
25/01/2019 Publicació 2a Resolució (definitiva)
Del 26 de gener al 31 de gener del 2019: Període acceptació/no acceptació places 2a Resolució a http://sia.uab.es/

Acceptació / No acceptació

a) Canvis en el període d'estada
- Aquells estudiants que tingueu assignat el Primer semestre i vulgueu canviar al Segon semestre (o al revés) podeu acceptar directament la plaça atorgada i enviar un correu a l’Oficina d’Intercanvis del vostre centre demanant el canvi de semestre.
- Qualsevol altre tipus de canvi en el període d’estada NO és possible en aquest moment.
- Recordeu que els semestres assignats van en funció del nostre calendari acadèmic, no del de la universitat d’acollida.
 
b) Reassignació de places no acceptades (2a volta)
Només es reassignarà plaça als estudiants que hagin quedat en llista d'espera i aquells que NO hagin acceptat la seva plaça.
Els que ja tinguin una plaça acceptada es quedaran amb aquella, encara que hagi quedat lliure una de les opcions anteriors.
 
Informació important per a totes les persones seleccionades
a) Dossier informatiu
En aquest dossier trobareu detallats els passos a seguir de tot el procés.

b) Documentació requerida universitats de destinació
Cada universitat de destinació actualitza la informació pel curs 2019/20 en terminis diferents (en alguns casos fins a finals de març).
A partir de l'acceptació definitiva de places, podeu consultar al mapa de destinacions la informació sobre la documentació requerida per la vostra universitat de destinació.
També podeu consultar directament la informació al web de cada universitat fent servir el llistat excel de Destinacions publicat a l'octubre, clicant a sobre del nom de la Universitat.

Us recordem que, en tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat de destinació.

Acredita el teu nivell d'idioma
La UAB ofereix exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d'idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d'acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivel B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Entreu en aquest enllaç per a més informació.