Erasmus studies Incoming

Vine a la UAB amb un Erasmus

L'acció Erasmus està destinada a estudiants i personal de les institucions d'educació superior dels 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia.

En l'actualitat participen en el programa 2.199 institucions de 31 països. Des de la seva creació el 1987 un milió dos-cents mil estudiants s'han beneficiat d'un període Erasmus.

Erasmus pretén potenciar la qualitat en l'educació superior i reforçar-ne el vessant més europeu mitjançant la cooperació transnacional entre universitats, afavorint la mobilitat europea i progressant en la transparència i el reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificació de la Unió.

Erasmus afecta diferents àrees: intercanvi d'estudiants, intercanvi de professors, desenvolupament de currículum, cursos d'idiomes (EILC), sistema de transferència de crèdits europeu (ECTS).

La responsabilitat de la implementació del programa Erasmus correspon a la Comissió Europea (Directorate-General Education and Culture)

Erasmus és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l'any 2007 fins a l'any 2013 i pren el relleu del Sòcrates-Erasmus (2000-2006)