Programes específics per a estudiants internacionals

Programa Foundation Year

Matriculació

Requisits d'admissió

 • Tenir 18 anys o més el 31/12/2022.
 • Haver finalitzat el darrer any d'educació secundària (batxillerat o equivalent [EQF4]) i estar en possessió del certificat de secundària traduït al castellà a l’inici del programa.
 • Disposar d'una assegurança de salut que doni cobertura a Europa.

Accés: Itinerari en castellà

 • Al Mòdul 1 de llengua espanyola (només per a no hispanoparlants): a través d'un test de llengua espanyola o amb un certificat de nivell oficial (DELE o SIELE) amb un nivell mínim A2 d'espanyol.
 • Accés al Mòdul 2 per a hispanoparlants: directe.
 • Accés al Mòdul 2 per a no hispanoparlants: després d'haver superat amb èxit el Mòdul 1 o acreditant un nivell B2 d’espanyol.

Accés: Itinerari en anglès

 • Al Mòdul 1 de llengua anglesa (només per a no angloparlants): a través d'un test de llengua anglesa o amb un certificat de nivell oficial (IELTS, TOEFL o similar) amb un nivell mínim A2 d'anglès.
 • Accés al Mòdul 2 per a nadius angloparlants: directe.
 • Accés al Mòdul 2 per a no angloparlants: després d'haver superat amb èxit el Mòdul 1 o acreditant un nivell B2 d’anglès.

IMPORTANT

Els estudiants que necessitin un visat han de cursar un mínim de 24 ECTS per mòdul o 20 hores/setmana. 

Els estudiants que no tinguin coneixements de llengua espanyola també poden accedir al programa Foundation Year si superen amb èxit els cursos d'Espanyol de nivell A1 i A2 a UAB Idiomes Barcelona durant els mesos d’agost i setembre. 

Per a més informació i matriculació als cursos d'idiomes, contactar amb info.idiomes@uab.cat

 

Documents requerits per a l'inscripció

Els estudiants hauran d’enviar els següents documents en format PDF a foundation.year.fuab@uab.cat:

 • Una còpia oficial del certificat d'educació secundària que certifiqui que finalitzen l'educació secundària en l'any en curs.
 • Una còpia escanejada del passaport vigent.
 • Una fotografia de mida passaport.
 • Una còpia de l'assegurança de viatge amb cobertura mèdica, si ja en tenen una contractada, com a documentació opcional. Cal tenir en compte que els estudiants hauran de presentar aquest document abans de l'inici del curs.
 • Una còpia del certificat de nivell de llengua espanyola o anglesa, si es té en el cas contrari haurà de fer una prova de nivell.

Altra informació important

El nombre màxim de crèdits és de 60 ECTS.

Procés d'inscripció

Els sol·licitants hauran de completar el formulari d'inscripció en línia i enviar la documentació requerida per el programa.

Matrícula

 • Un cop enviada la preinscripció amb la documentació requerida, l’estudiant rebrà l’acceptació al programa i les instruccions per fer la prova de nivell en el cas de no tenir certificat d’idioma requerit.
 • Un cop l’estudiant hagi fet la prova de nivell, rebrà les opcions del seu itinerari mòdul 1 i mòdul 2, juntament amb el pressupost.
 • Per formalitzar la matrícula l'estudiant haurà d'abonar un dipòsit de 500 € per realitzar un mòdul o 1.000 € per any acadèmic complert (mòdul 1 + mòdul 2).
 • Un cop fet el pagament, s’enviarà la carta de confirmació de la matrícula i la carta de visat, en el cas que l’estudiant l’hagi demanat en el moment d’emplenar la sol·licitud.
 • El pagament de la resta de l'import s'haurà de fer efectiu com a mínim 14 dies abans de l'inici de cada mòdul.
 • Si no es rep el pagament abans de la data límit, es cancel·larà la matrícula.
 • Els estudiants hauran d’enviar una còpia de la seva assegurança de viatge amb cobertura mèdica abans de l’inici del programa, en cas de no fer-ho no podrà començar el curs.

Cal tenir en compte que les places són limitades i pot ser que el programa no pugui assegurar plaça en els cursos triats per l'estudiant.

Contacte

Per a més informació i matriculació, contactar a través del correu foundation.year.fuab@uab.cat.

Política de pagament

 • El pagament es farà en euros.
 • L'import del dipòsit (500 € o 1.000 €), es restarà de l'import total.
 • Mètode de pagament: transferència bancària.
 • Les comissions per transferència bancària aniran a càrrec de l'estudiant. Les tarifes varien segons el país o l'entitat. Els estudiants hauran de comprovar a la seva entitat bancària que el pagament cobreix l'import total de matrícula.
 • Les comissions que no hagi pagat l'estudiant es carregaran a posteriori.

Cancelacions

Per tenir dret a devolució (descomptant la quantitat estipulada per les despeses de la gestió administrativa), les cancel·lacions han de ser comunicades 10 dies hàbils abans de la data d’inici indicada en la carta de confirmació del curs. Si l’alumne ha sol·licitat carta de visat, no podrà cancel·lar en curs si no presenta la carta de denegació de l’ambaixada.

Certificat i expedient acadèmic

Un cop superat el programa, els estudiants rebran dos certificats oficials; un certificat d'UAB Idiomes que indicarà el nivell d'espanyol o d'anglès de l'estudiant i un altre que especificarà els cursos i les notes finals obtingudes en el Mòdul 2. Els certificats estan inclosos en l'import total de matrícula. El programa només podrà expedir una versió dels certificats oficials.

Un expedient acadèmic oficial amb la mateixa informació especificada al certificat original té un cost de 15€ + taxes (total 18,15€). Si l’expedient s’ha d’enviar per correu, el preu total és de 55€ + taxes, que inclou enviament exprés (per a la UE, els EUA i Canadà), i 65€ + taxes per a la resta del món.