Programes específics per a estudiants internacionals

Programa Foundation Year

Matriculació

Període de matriculació

Curs 2021-2022 (de setembre 2021 a juny 2022): obert fins el 10 de setembre 2021.

Requisits d'admissió

 • Tenir 18 anys o més el 31/12/2021.
 • Haver finalitzat el darrer any d'educació secundària (batxillerat o equivalent [EQF4]).
 • Disposar d'una assegurança de salut que doni cobertura a Europa.
 • Accés:
  • Al Mòdul 1 de llengua espanyola (només per a no hispanoparlants): a través d'un test de llengua espanyola o amb un certificat de nivell oficial (DELE o SIELE) amb un nivell mínim A1 d'espanyol.
  • Accés al Mòdul 2 per a hispanoparlants: directe.
  • Accés al Mòdul 2 per a no hispanoparlants: després d'haver superat amb èxit el Mòdul 1.
 • Es requereix cursar un mínim de 24 ECTS per mòdul als estudiants que necessitin un visat.
 • Els estudiants que no tinguin coneixements de llengua espanyola també poden accedir al programa Foundation Year si superen amb èxit un curs d'Espanyol Pre-Foundation de nivell A1 a UAB Idiomes Barcelona en el mes de setembre. Per a més informació i matriculació, contactar a través del correu info.idiomes@uab.cat. Per a finalitzar la matricula del programa Foundation Year, l'estudiant haurà de presentar el document de matriculació al curs de llengua. Altres cursos de llengua espanyola no garantiran accés al programa Foundation Year.

Documents requerits per a l'inscripció

- Els estudiants hauran de pujar a la plataforma els següents documents en format PDF:

 • Una còpia oficial del certificat d'educació secundària que certifiqui que finalitzen l'educació secundària en l'any en curs.
 • Una còpia escanejada del passaport vigent.
 • Una fotografia de mida passaport.
 • Una còpia de l'assegurança de viatge amb cobertura mèdica, si ja en tenen una contractada, com a documentació opcional. Cal tenir en compte que els estudiants hauran de presentar aquest document abans de l'inici del curs.
 • Una còpia del certificat de nivell de llengua espanyola (DELE / SIELE), si es té.
 • Els estudiants que s'hagin matriculat en el curs d'espanyol A1 a UAB Idiomes hauran d'adjuntar també una còpia del seu justificant de matrícula.

- El programa contactarà amb els estudiants que tinguin que fer la prova de nivell.

- Els estudiants rebran la confirmació del seu nivell d'espanyol, junt amb les instruccions per completar el procés de matrícula.

Altra informació important

El nombre màxim de crèdits és de 60 ECTS.

Procés d'inscripció

Els sol·licitants hauran de completar el formulari d'inscripció en línia, introduint tota la informació necessària i l'elecció de cursos.

Matrícula

 • Per formalitzar la matrícula, els estudiants han de pagar un dipòsit de 500€.
 • Quan es rebi aquest pagament, es podrà completar el procés de matrícula.
 • El pagament final s'haurà de fer abans de la data final establerta (10 de setembre de 2021).
 • La matrícula només es confirmarà quan s'hagi rebut el pagament total de l'import de matrícula. Si no es rep el pagament abans de la data límit, es cancelarà la matrícula.
 • Els estudiants hauran de presentar una còpia de la seva assgurança de viatge amb cobertura mèdica abans de la data límit.

Cal tenir en compte que les places són limitades i pot ser que el programa no pugui assegurar plaça en els cursos triats per l'estudiant.

Política de pagament

 • El pagament es farà en euros.
 • L'import del dipòsit es restarà de l'import total de matrícula.
 • Mètode de pagament: pagament en línia o transferència bancària.
 • Les comissions per transferència bancària aniran a càrrec de l'estudiant. Les tarifes varien segons el país o l'entitat. Els estudiants hauran de comprovar a la seva entitat bancària que el pagament cobreix l'import total de matrícula.
 • Les comissions que no hagi pagat l'estudiant es carregaran a posteriori.

Cancelacions

A causa de les circunstàncies actuals per la COVID-19, les cancelacions comunicades abans del 10 de setembre de 2021 tindran dret a devolució total de l'import, incloent el dipòsit.

Les cancelacions comunicades després de la data indicada no tindran dret a devolució.

Certificat i expedient acadèmic

Un cop superat el programa, els estudiants rebran un certificat oficial que especificarà els cursos i les notes finals, així com un certificat d'idiomes de la UAB que indicarà el nivell d'espanyol de l'estudiant. Els certificats estan inclosos en l'import total de matrícula. El programa només podrà expedir una versió dels certificats oficials.

Un expedient acadèmic oficial amb la mateixa informació especificada al certificat original té un cost de 15€ + taxes (total 18,15€). Si l’expedient s’ha d’enviar per correu, el preu total és de 55€ + taxes, que inclou enviament exprés (per a la UE, els EUA i Canadà), i 65€ + taxes per a la resta del món.

Recomanacions

Es recomana tenir, com a mínim, un nivell B1 d'anglès.