Foundation per graus en Turisme & Prevenció i Seguretat

Un o dos semestres a Barcelona per a estudiants que hagin acabat l'educació secundària

Compartir

Punts forts

 • A un Campus Patrimoni de la Humanitat, proper a la Sagrada Família de Gaudí.
 • Per a estudiants amb nivell A1 d'espanyol que desitgin cursar un grau a una universitat espanyola.
 • Classes de llengua espanyola per assolir el nivell B2 requerit i assignatures en espanyol.
 • Certificat UAB i certificació de nivell de llengua.

Presentació

 • Un o dos semestres a Barcelona, una ciutat oberta al món, cosmopolita i plena de cultura i activitats per a estudiants internacionals.
 • Per a estudiants amb nivell A1 d'espanyol que hagin completat l'educació secundària i desitgin cursar un grau a una universitat espanyola.
 • Estructura acadèmica:
  • Primer semestre (només per a no hispanoparlants): classes de llengua espanyola per assolir el nivell B2 requerit.
  • Primer semestre (només per a no angloparlants): classes de llengua anglesa per assolir el nivell B2 requerit.
  • Segon semestre: assignatures impartides en espanyol.
 • Un cop aprovat el programa Foundation, els estudiants podran sol·licitar accés als graus de Turisme, Turisme en anglès, Direcció Hotelera i Prevenció i Seguretat Integral, prèvia preinscripció universitària i homologació de títol, si escau.
 • Els estudiants que finalitzin el programa amb èxit rebran un certificat UAB amb les matèries cursades, incloses les llengües, que podrà ser convalidat en els seus estudis universitaris futurs, i un certificat del nivell de llengua assolit.

Mòdul 1. Primer Semestre (només per a no hispanoparlants): 27/09/2021* – 01/04/2022

*Data d'inici per a nivell A2 d'espanyol.

 • Per a estudiants sense coneixements previs de llengua espanyola, la data d'inici és el 30/08/2021.
 • Als estudiants amb altres nivells de coneixement de llengua espanyola se'ls recomana contactar amb foundation.year.fuab@uab.cat per a més informació.

Mòdul 2. Segon Semestre: 04/04/2022 – 29/06/2022

Es pot accedir a la universitat sense cap prova d’accés sempre i quan siguin estudiants de sistemes educatius de fora de la UE. La nota d’accés que els constarà serà la de la credencial d’homologació del títol de batxillerat. I seran els últims en l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. No podran fer la preinscripció universitària en la convocatòria de juny.

Les titulacions de grau de la Fundació UAB que figuren en la llista següent tenen una nota d'accés de 5 i no requereixen que els estudiants facin una prova.

Els estudiants que cursin el programa Foundation podran presentar-s'hi directament després de la preparació en idiomes i coneixements generals i d'haver fet la preinscripció.

Per a altres titulacions de grau, caldrà inscriure's i aprovar les Proves de Competència Específiques de la Selectivitat.

Tota la informació sobre accés a estudis de grau per a estudiants internacionals no-UE

Preus del programa Study Abroad Foundation Year

36 ECTS Llengua Espanyola: 4.464€

Assignatures electives:

 • 12 ECTS: 1.488€
 • 18 ECTS: 2.232€
 • 24 ECTS: 2.976€
 • 30 ECTS: 3.720€

Preus Programes Study Abroad 2021-2022

Període de matriculació

Curs 2021-2022 (de setembre 2021 a juny 2022): obert fins el 10 de setembre 2021.

Requisits d'admissió

 • Tenir 18 anys o més el 31/12/2021.
 • Haver finalitzat el darrer any d'educació secundària (batxillerat o equivalent [EQF4]).
 • Disposar d'una assegurança de salut que doni cobertura a Europa.
 • Accés:
  • Al Mòdul 1 de llengua espanyola (només per a no hispanoparlants): a través d'un test de llengua espanyola o amb un certificat de nivell oficial (DELE o SIELE) amb un nivell mínim A1 d'espanyol.
  • Accés al Mòdul 2 per a hispanoparlants: directe.
  • Accés al Mòdul 2 per a no hispanoparlants: després d'haver superat amb èxit el Mòdul 1.
 • Es requereix cursar un mínim de 24 ECTS per mòdul als estudiants que necessitin un visat.
 • Els estudiants que no tinguin coneixements de llengua espanyola també poden accedir al programa Foundation Year si superen amb èxit un curs d'Espanyol Pre-Foundation de nivell A1 a UAB Idiomes Barcelona en el mes de setembre. Per a més informació i matriculació, contactar a través del correu info.idiomes@uab.cat. Per a finalitzar la matricula del programa Foundation Year, l'estudiant haurà de presentar el document de matriculació al curs de llengua. Altres cursos de llengua espanyola no garantiran accés al programa Foundation Year.

Consulteu tota la informació de matrícula.

Tots els estudiants estrangers que vénen a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica.

Si ets d'un país de fora de l'Espai Econòmic Europeu, és convenient que t'informis sobre si hi ha un acord mèdic entre la seguretat social del teu país i l'espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les autoritats competents del teu país, el document corresponent que et permeti accedir gratuïtament a la xarxa d'assistència sanitària pública espanyola.

En cas de renovació de l'autorització d'estada (NIE, TIE), t'has d'assegurar que aquest document substitueix l'obligació de contractar una assegurança privada de malaltia i accidents (la Seguretat Social no inclou la repatriació al país d'origen). Per a més informació, contacta amb l'ISS.

Si el teu cas no és aquest, has de contractar una assegurança mèdica privada que cobreixi tota l'estada a l'Estat espanyol.

En cas de contractar una assegurança de salut privada, ha de tenir una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, etc), sense carència ni copagaments.

Els estudiants que facin cursos de menys de 90 dies, si per nacionalitat no necessiten visat, viatjaran sense visat i amb la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs. Si per nacionalitat necessiten visat, sol·licitaran un visat tipus C (Schengen) per poder entrar a Espanya i igualment hauran de portar la documentació que acrediti la matrícula en el seu curs.  

Els estudiants que portin a terme els seus estudis en els Estats membres o Estats associats Schengen i que disposin del corresponent permís o visat i assegurança mèdica, sempre que es dirigeixin al país on cursin els seus estudis, i que la entrada es produeixi durant el curs acadèmic o els 15 dies previs.  

Igualment en tots els casos s’ha de tenir en compte també els països als quals se’ls exigeix PCR, segons estableixi el Ministeri de Sanitat. 

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: tots els ciutadans extracomunitaris que tinguin un permís de residència d’algun altre país de la Unió Europea poden entrar a Espanya sense haver de sol·licitar un visat, sempre i quan el seu permís de residència de la UE sigui vàlid durant tota l’estada. Consulta el tràmit necessari per aquesta situació aquí.

Estada de fins a tres mesos:

1) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, es pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més (per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 02).

2) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Estades de fins a sis mesos:

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però sí que permet sol·licitar el número d'identitat per a estrangers (NIE), si s'acredita l'existència d'interessos econòmics, professionals o socials a l'Estat espanyol. Per a més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri 35.

Estades superiors a sis mesos:

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i, en cas contrari, ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el full informatiu del Ministeri  num. 9.

Pèrdua o robatori del visat: si has perdut el visat, has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per fax a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid
Fax:  91 394 86 67/69

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.

La matrícula està oberta per les modalitats d'estudi següents:

 1. Classes i activitats presencials, que formen la base del programa. Els estudiants que es troben a Barcelona assisteixen a classes al Campus Patrimoni Mundial de la UAB al centre de Barcelona, complementades amb la nostra plataforma en línia.
 2. Híbrida, en el cas que els estudiants no puguin assistir a classes presencials a causa de restriccions de viatge, protocols sanitaris o altres circumstàncies imprevistes. Els estudiants seguiran el programa el temps que sigui necessari amb activitats en línia síncrones i asíncrones amb els seus companys i professors a Barcelona.

Els estudiants:

 • s'hi poden inscriure amb la seguretat de saber que el programa està garantit
 • compten amb solucions per no haver d'interrompre els seus estudis
 • podran iniciar i acabar el programa independentment de les circumstàncies.