Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Presentació de sol·licituds

Com presentar la sol·licitud

Per participar en el UAB Exchange Programme (Programa Propi), cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT)

Podeu veure un tutorial de com emplenar la sol·licitud.

Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
UAB Exchange Programme (Programa Propi)
: del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).

* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.