Procediment

A l'hora de realitzar la sol·licitud de mobilitat Erasmus+, els/les estudiants interessats/des hauran de demostrar la seva voluntat de participar en el projecte STICK emplenant un formulari o de qualsevol altra forma que la institució consideri oportuna.

Durant el període establert per presentar el certificat lingüístic necessari, l’estudiant també haurà de presentar el High Dedication Athlete Certificate, que emetrà el servei de carrera dual de la universitat d'origen. Aquest certificat afegirà 2 punts addicionals a la puntuació de participació a la convocatòria de la UAB.

Un cop l’estudiant hagi arribat a la destinació, el Certificat d’Arribada haurà de ser omplert i signat per la universitat i el club d'acollida.

Abans de tornar de l'intercanvi, el Certificat d’Estada haurà de ser emplenat i signat per la universitat i el club d'acollida. Les dates d’inici i finalització de l’estada han de coincidir amb les dates indicades a l’Acord de Subvenció. Si no fos així, caldrà omplir, signar i lliurar el document original de l’Addenda a l’Acord de Subvenció.

El Learning Agreement-Training Agreement, que forma part de l’Acord de Subvenció, també inclourà les condicions del programa d’entrenament dels clubs i s’enviarà a la universitat i club d'acollida. Aquest document ha d'estar signat per cadascuna de les parts implicades: estudiant, coordinador d'intercanvis a la universitat d'origen, coordinador de carrera dual a la universitat d'origen, club d'origen, coordinador d'intercanvis a la universitat d'acollida, coordinador de carrera dual a la universitat d'acollida i club d'acollida.

En cas què l'estudiant hagi de modificar les assignatures quan arribi a la universitat d'acollida, caldrà comunicar-ho a la Gestió Acadèmica de la seva facultat o escola en el termini corresponent, per tal de modificar i signar el Learning Agreement. En cas què l'estudiant hagi de modificar el programa d'entrenament, caldrà comunicar-ho al seu coordinador de carrera dual i club de d'origen en el termini corresponent, per tal de modificar i signar el Training Agreement.